Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Att söka vetenskaplig information: Sökprocessen

Att söka vetenskaplig information

Sökprocessen

Att söka vetenskaplig information är en process som går parallellt med skrivprocessen. Samtidigt som du söker information lär du dig mer om ditt ämnesområde, vilka termer som är relevanta och vilka författare och publikationer som är av vikt inom ämnet. Ju mer du kan om ditt ämnesområde, desto lättare går det att hitta information som är relevant för just ditt arbete. När du söker vetenskaplig information till ditt arbete är det bra att söka strukturerat och systematiskt. På så sätt kan du spara tid och ändå hitta den information du behöver.

I denna guide går vi igenom sökprocessens olika steg. Vi har illustrerat processen som en cirkel men när man söker information brukar man behöva gå tillbaka till tidigare steg och ändra söktekniker eller komplettera med nya sökord.

För att underlätta informationssökningen och undvika dubbelarbete är det bra om du dokumenterar var och hur du söker. 

Sökprocessen

I denna PDF går vi kortfattat igenom sökprocessens olika delar. 

Inför uppsatsen