Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Att söka vetenskaplig information: Söktekniker

Att söka vetenskaplig information

Söktekniker

När du söker vetenskaplig information för att besvara en frågeställning är det viktigt att hitta information som är relevant för ditt arbete. Genom att använda olika söktekniker kan du utöka eller begränsa dina sökresultat beroende på om du får många eller få resultat vid din första sökning

Genom att använda trunkering utökar du din sökning genom att söka på alla ord som börjar på en viss ordstam.
Fältsökning kan du använda för att få färre och mer relevanta resultat genom att tala om för databasen att den endast ska söka efter sökordet i ett visst fält, till exempel titel. 
Frassökning använder du för att söka på ett specifikt begrepp som består av mer än ett ord. Genom att använda citattecken talar du om för databasen att orden mellan citattecknen måste stå i exakt samma ordning för att ge träffar.
Genom att göra en kombinationssökning med OR söker du på flera olika begrepp samtidigt. Detta är användbart när du vill söka på flera olika synonymer och är ett sätt att bredda din sökning.
Genom att göra en kombinationssökning med AND talar du om för databasen att alla ord i sökningen måste vara med för att ge en träff. Denna sökning är användbar när du vill specificera din sökning och söka på två koncept samtidigt.

Prova dig fram med olika sökord och söktekniker för att få så relevanta och användbara träffar som möjligt.

Söktekniker

Trunkering
Trunkering innebär att du ersätter slutet av ett ord med ett tecken, oftast en stjärna. Med trunkering söker du i databasen efter alla ord som börjar på en viss ordstam

Exempel
Söker du på kommunikation* får du även träffar på kommunikationssystem, kommunikationsteknik med mera. Tänk på var i ordet du trunkerar så du inte får för många träffar. En sökning på kommun* ger även träffar på till exempel kommunstyrelse och kommunalarbetare.

 

 

Fältsökning
Bibliografiska databaser är uppbyggda av uppgifter i olika fält. Det finns fält för författare, titel, år, abstract och så vidare. Du kan använda dig av fältsökning för att begränsa din sökning.

Exempel
Söker du artiklar av en specifik författare så skriver du författarens namn i fältet Författare/Author.
Söker du artiklar om ett visst ämne kan du söka i fälten Abstract eller Titel/Title.

Fältsökning
Film från Linnéuniversitetet Universitetsbiblioteket. Creative Commons-licens: Attribution


Frassökning
Att söka efter en fras innebär att du vill ha specifika ord i en viss ordning. I databaser brukar en markera fraser med citattecken " före och efter frasen.

Exempel
"ekonomisk hållbarhet" ger träffar på detta begrepp. Du får inte träffar på orden var för sig eller i andra sammansättningar.

Frassökning
Film från Linnéuniversitetet Universitetsbiblioteket. Creative Commons-licens: Attribution

 

Söktekniker

Kombinationssökning
Du kan kombinera sökord hjälp av orden AND, OR och NOT. Dessa ord kallas även booleska operatorer.
I databaser och sökmaskiner kan du ofta kombinera ord genom att välja boolesk operator i en rullgardinslist.

Exempel
Om du söker på reklam OR PR får du träffar där minst ett av orden finns med i posten.
Om du söker på reklam AND djurmat får du träffar där båda orden finns med i posten.
Om du söker på djurmat NOT  kattmat får du träffar där ordet djurmat men inte ordet kattmat finns med i posten.mat

Kombinationssökning - booleska operatorer
Film från Linnéuniversitetet Universitetsbiblioteket. Creative Commons-licens: Attribution