Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

MedCULs allmänna bibliotek: About digital learning

Film: Flipping the Classroom in Sweden

David Black-Schaffer, universitetslektor, Uppsala universitet

Flipping the classroom is a powerful method for improving student learning by having students watch  lectures at home and spending the in-class time on active peer instruction. Over the past year we've developed a system to help teachers make the most of flipped classroom teaching by providing interactive quizzes in   online lectures and tools for teachers to use the results in-class. In this presentation we'll explain the motivation for flipped classroom teaching and demo  our system and show how teachers are using it today to increase interactive learning.

Film: Vilka av oss blir kvar, vilka försvinner?

Per Ödling, professor, Lund tekniska högskola

Föredraget handlar om vilka konsekvenser digitalt lärande får för ekonomi och samhälle. Vad innebär det att vi går från att leva i ett statligt reglerat oligopol till att vi blir utslagna på en global fri marknad? Per Ödling är professor i telekommunikation med mångårig internationell erfarenhet.

Film: Upphovsrätt vid digital utbildning

Sanna Wolk, professor i juridik, KTH

Får lärosätet streama lärarnas föreläsningar? Kan jag lägga upp powerpoint presentationer och annat material på kurswebben? Hur får jag använda internetmaterial i undervisningen? Vad gäller vid länkning? Vem har rätten till undervisningsmaterialet? Det här är några frågor som Sanna Wolk kommer att belysa i sitt föredrag.