Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

MedCULs allmänna bibliotek: Cognitive apprenticeship

Inte cognitive apprenticeship!

Cognitive apprenticeship - 6 handledningsmetoder

Modelling
HL demonstrerar, visar, verbaliserar; beskriver, berättar vad hon/han gör och varför.

Coaching
HL observerar, ger feedback, hjälper, stöttar, demonstrerar igen etc.

Scaffolding
HL nivåanpassar, ger gradvis avtagande stöd, utmanar, stöttar övergången till ny nivå, svårighetsgrad.

Artikulering
HL stimulerar studenten att sätta ord på sitt tänkande och handlande.  Studenten får förklara vad han/hon gör och varför slutledningar och problemlösningsprocess.

Reflektion
HL Stimulerar studenten att kritiskt granska sitt agerande och jmfr egna o andras lösningar.

Utforskning
HL stimulerar studenten till självständiga lösningar, att sätta upp mål och delmål.

(Collins et al in Glaser 1989; Stalmeijer et al 2008, 2010; Lave & Wenger 2005)

Cognitive apprenticeship – en instruktionsmodell för lärande i arbetet

Cognitive apprenticeship är en instruktionsmodell. Den bygger på - men skiljer sig också från den traditionella mästar-lärling modellen. I den traditionella mästar-lärling modellen utgör handledaren en god förebild, visar, beskriver, berättar och ger gradvis reducerat stöd under det att lärlingen själv utvecklar färdigheten . Cognitive apprenticeship-modellen innefattar också dessa komponenter men fokus ligger på tänkandet, de kognitiva processer som måste föregå och vara en del av uppgiften. Cognitive apprenticeship utgörs av 6 undervisningsmetoder. Handledaren använder dessa för att synliggöra de processer som ligger bakom handlingar och medicinsk beslutsfattande. Utgångspunkten är att utforska och synliggöra studentens tänkande och problemlösningsprocess likväl som att demonstrera och verbalisera sitt eget tänkande och handlande som ’expert’. Den bygger på teorier om situerat lärande d v s studenterna lär genom att utföra arbete och lösa problem i den miljö där de senare ska tillämpa sina kunskaper. Metoderna är utformade för att underlätta tillämpning av det man lärt i nya situationer. Ett instrument för att ge feedback till kliniska handledare har utformats på basis av modellen.

  • Modellen är student-centrerad – utgår ifrån den individuelle studentens förutsättningar bl a nivå av kunskaper och erfarenheter
  • Aktiverar studenten
  • Styr uppmärksamhet mot kognitiva processer:

 

  • Artikulera, verbalisera – sätta ord på tankar, beskriva handlingar
  • Problemlösning
  • Reflektion, meta-kognition
  • Sätta upp egna mål, självständigt söka lösningar
  • Kritiskt granska, ifrågasätta utgångspunkter för handlingar 

(Collins et al in Glaser 1989; Stalmeijer et al 2008, 2010; Lave & Wenger 2005)

Presentationsbilder Cognitive apprenticeship

Cognitive apprenticeship