Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

MedCULs allmänna bibliotek: Hur man ger och tar emot feedback

Att ta emot feedback

Att ta emot feedback kan vara svårt. Vi kan hamna försvarsposition eller förkasta positiv feedback och beröm med uttryck som t ex ”Det var väl inget”, ”Det hade vem som helst kunnat göra…” Vi vill gärna förklara oss eller berätta om våra motiv till varför vi gjorde på ett visst sätt då feedback eller ge en motbild då den feedback man får inte stämmer överens med den egna uppfattningen av situationen. För att få mesta möjliga ut av feedback behöver vi träna oss i att lyssna utan att värdera den feedback vi får och visa att feedback är välkommet även om den kan vara obehaglig och ger reaktioner och väcker känslor. Vi behöver också visa respekt för avsändarens sätt att känna och reagera som denne gör inför vårt beteende.

 • Lyssna med öppet sinne. Oavsett om du håller med eller inte så är det som sägs verkligt för den som säger det och lika giltigt som din egen uppfattning.
 • Försök inte försvara dig eller förklara dig. Försök istället förstå vad den som ger dig feedback menar och be om klargöranden om du behöver.
 •  Fråga andra. Gör det inte för att komma undan synpunkter du inte gillar utan för att få en bredare bild av ditt agerande.
 • Bedöm de synpunkter du får. Bedöm dem inte i termer av rätt eller fel utan konstatera vilket intryck du gjort på andra, hur det påverkade dig och om det finns något du kan göra för att ge ett annat intryck om du vill (Fritt från Handout Engquist 1992, samt Chambers 2000, Westberg & Jason 2001 m fl )

Att ge feedback

 • Inrikta dig på beteenden och inte på person. Det är till större hjälp att få veta vad man gör än hur man är.
 • Beskriv vad du såg och hur du reagerade i stället för att fälla personliga omdömen. Att beskriva är att ge en bild av hur du uppfattade vad som hände och hur det påverkade dig. Värderingsfyllda uttalanden om ”rätt” eller ”fel” beteende, brukar få folk att gå i försvarsställning.
 •  Var konkret och ge exempel. Specifik information ger mer hjälp än allmängiltiga omdömen typ -  ”Det var bra!”
 • Tala om beteenden som kan ändras. Att kritisera någon för något som denne inte har kontroll över och inte kan förändra ökar frustration istället för att det leder till utveckling. ”Du är för lång!”
 • Koncentrera dig på det viktigaste. Motståndet att ta till sig synpunkter växer med mängden synpunkter.
 • Överväg vilken nytta mottagaren kan ha av dina synpunkter innan du ger dem. Var också uppmärksam på vilken effekt din feedback får och var beredd på att följa upp och förtydliga.
 • Fundera på om ”timingen” är den rätta. Omedelbart i anslutning till aktuellt beteende är oftast att föredra men ibland är ”omedelbart” inte optimalt för mottagaren som av någon anledning just då inte är mottaglig för feedback. (Fritt från  Engquist, 1992, samt Chambers 2000, Westberg & Jason 2001 m fl )