Gå till huvudinnehållet
Lund University

Mänskliga rättigheter

Sverige

Riksantikvarieämbetet


Riksarkivet

Hos riksarkivet kan du söka dokument från medeltiden och framåt, såväl från myndigheter, organisationer som enskilda. Ett av riksarkivets uppdrag är att göra kultararv tillgängligt för alla.


Stockholmskällan

Stockholmskällan är stadens kulturarv på webben. Här hittar du Stockholms och stockholmarnas historia i ord, bild och ljud.


SVAR - Svensk Arkivinformation

Här kan du snabbt och enkelt samsöka i Nationell Arkivdatabas och Digitala forskarsalen.

Nationell Arkivdatabas (NAD)

Nationell Arkivdatabas (NAD) tillhandahåller ett nationellt arkivbildarregister med arkivhänvisningar, register över arkivinstitutioner med kontaktuppgifter samt hjälpdatabaser för topografisk indelning och förvaltningshistorik.

Digitala forskarsalen

Här kan du forska och göra anpassade sökningar i Sveriges största samling av digitaliserade arkivhandlingar och ett flertal olika databaser. Det finns över 100 miljoner publika bilder (motsvarar ca 171 miljoner sidor).