Gå till huvudinnehållet
Lund University

Mänskliga rättigheter

E-publications

 

Library Logo

 

Om du söker efter en specifik elektronisk tidskriftstitel går du till e-Publications i LUB:search. 

DOAJ

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

OA-tidskrifter förtecknas i hög utsträckning i DOAJ,

Lubito

LUBITO är en on-demand service där artiklarna scannas in på begäran. Servicen täcker enbart det fysiska beståndet av internationella tidskrifter som finns på Universitetsbiblioteket. De artiklar som finns elektroniskt via LUBsearch scannas ej. Artiklar som redan blivit inscannad finns att tillgå i LUBITO's pdf-arkiv.
För att kunna använda LUBITO måste man vara inloggad med sin Lucat/Stil.

Ulrichsweb

I Ulrichsweb kan man få detaljerad information om mer än 300 000 tidskrifter. Här kan man enkelt se om tidskriften är av populärvetenskaplig eller vetenskaplig karaktär.

Urval av tidskrifter inom Mänskliga rättigheter

Human Rights Law Review promotes awareness, knowledge, and discussion on matters of human rights law and policy.
The Review publishes critical articles that consider human rights in their various contexts, from global to national levels, book reviews, and a section dedicated to analysis of recent jurisprudence and practice of the UN and regional human rights systems.

JHRP is the main academic journal focusing on human rights practice and activism. The application of human rights, and its study, has grown exponentially over the last two decades. The journal covers all aspects of human rights activism, spanning professional and geographical boundaries. It seeks to challenge conventional ways of working, stimulate innovation, encourage reflective practice, highlight fieldwork and evidence, and engage a global audience.

Now entering its twenty-fifth year, Human Rights Quarterly is widely recognizedas the leader in the field of human rights. The Quarterly provides up-to-date information on important developments within the United Nations and regional human rights organizations, both governmental and non-governmental. It presents current work in human rights research and policy analysis, reviews of related books, and philosophical essays probing the fundamental nature of human rights as defined by the Universal Declaration of Human Rights.

Human Rights Review provides a forum where human rights issues and their underlying theoretical and philosophical foundations are developed and debated. Essays provide theoretical, historical, and empirical analyses of human rights concerns. Papers address the moral and political interpretation and application of human rights legislation in the international community.


Fler tidskrifter inom ämnet Mänskliga rättigheter hittar du i ePublications A-Z lista över elektroniska tidskrifter.

LUB:search

Library Logo

Om du är ute efter specifika artiklar är bibliotekets metasöktjänst LUB:search den samlade ingången. Genom LUB:search söker du i de tidskrifter och databaser som biblioteket prenumerar på. Allt material är inte tillgängligt i fulltext, utan ibland måste man gå vidare till den fysiska tidskriften för att få tag på artikeln.

Provocatio - Tidskrift om mänskliga rättigheter

                                                         

Provocatio ges ut av Avdelningen för mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Provocatio syftar till att vara en arena för kritisk och konstruktiv analys av och diskussion om mänskliga rättigheter. Tidskriften syftar i första hand till att göra studenters arbeten tillgängliga för en bredare läsekrets.

Hitta artiklar i internationella tidskrifter

EbscoHost

Stor plattform med flera databaser inom humaniora och samhällsvetenskap.

Scopus

En mycket stor databas med i huvudsak referenser till bl.a. artiklar.

Web of Science (ISI)

Stor databas (i huvudsak referenser) som bl.a. innehåller deldatabasen Arts & Humanities Citation Index.

Hitta artiklar i svenska tidskrifter

Svenska tidskrifter


Forskningsportalen

Avhandlingar och forskningspublikationer vid Lunds universitet finns samlade i Forskningsportalen.

SwePub

Urval av artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten de sista åren.
 

Vad kännetecknar en vetenskaplig artikel?

Filmen ger en snabb och enkel förklaring.