Gå till huvudinnehållet
Lund University

Mänskliga rättigheter

Uppslagsverk

En väl genomtänkt sökstrategi är till god hjälp vid informationssökning. Försök få en klar bild av vad det är du söker. Bestäm vilket problem och vilket syfte det rör sig om. Formulera din frågeställning så konkret som möjligt innan du börjar söka information.

För att få en snabb överblick i ett ämne är det klokt att använda sig av olika uppslagsverk. Här kan du finna uppslag på hur du ska gå vidare i din sökning. Här kan du dessutom få tips på bra fördjupningslitteratur och vilka forskare som är tongivande inom ditt ämne. Det är även en bra resurs för att hitta användbara söktermer.

Allmänna svenska uppslagsverk

Svenska Biografiska Lexikon

Svenskt Biografiskt Lexikon(SBL) är ett personhistoriskt lexikon. Lexikonet är en förteckning över betydelsefulla personer och deras gärningar under olika skeden av det svenska samhällets utveckling.

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon är ett personhistoriskt lexikon som ger levnadsteckningar över svenska och utländska kvinnor, som varit verksamma i Sverige. 

 

Digitala uppslagsverk

Wiley Online Library

Tidigare Blackwell Reference Online. Plattform för förlaget Wileys elektroniska referensverk, artiklar och böcker. För att söka i enbart referensverken, sök först och välj därefter "Reference work" i filtermenyn till vänster.


Britannica Academic är den mest välkända engelskspråkiga encyklopedin. Första gången encyklopedin publicerads var 1768.


Samsök i en rad referensverk från Oxford i Oxford Reference Online.

 


 Samsök i en rad referensverk från SAGE i SAGE knowledge.

Very Short Introductions

Very Short Introductions är korta introduktioner som passar bra när man ska ta sig an ett nytt ämne. 

Uppslagsverk inom Mänskliga rättigheter

Ett urval uppslagsverk och handböcker som finns tillgängliga elektroniskt genom Lunds universitetsbibliotek.