Gå till huvudinnehållet
Lund University

Mänskliga rättigheter

Skrivregler

TT-språket är en samling skrivregler utformade för TT:s egna medarbetare. Skrivreglerna följs i stor utsträckning inom press, radio, tv och internet i Sverige.


Myndigheternas skrivregler är ett redskap för skrivande i den offentliga förvaltningen.


Svenska skrivregler är sammanställd av språkrådet. Boken besvarar alla dina frågor om skrivregler.

 

Ordböcker


Lexin Språklexikon

Bland annat svensk-engelskt lexikon samt på femton minoritetsspråk.


Flera ordböcker finns tillgängliga från Nationalencyklopedin. Många av ordböckerna har tidigare gått under namnet "Norstedts".
Bland annat hittar du dessa ordböcker:
  • Svenska - Engelska
  • Engelska - Svenska
  • Svenska - Tyska
  • Tyska - Svenska
  • Svenska - Spanska
  • Spanska - Svenska
  • Svenska - Franska
  • Franska - Svenska

Svenska Akademiens ordlista (SAOL)

Svenska akademiems ordlista över det svenska språket finns även online


Svenska Akademins Ordbok

Skriva på engelska

AWELU är en online-resurs för akademiskt skrivande på engelska. Resursen behandlar hela skrivprocessen och är användbar för alla som behöver hjälp med att skriva på engelska.