Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Mänskliga rättigheter: Skrivregler och ordböcker

Skrivregler

TT-språket är en samling skrivregler utformade för TT:s egna medarbetare. Skrivreglerna följs i stor utsträckning inom press, radio, tv och internet i Sverige.


Myndigheternas skrivregler är ett redskap för skrivande i den offentliga förvaltningen.


Svenska skrivregler är sammanställd av språkrådet. Boken besvarar alla dina frågor om skrivregler.

 

Skriva på engelska

AWELU är en online-resurs för akademiskt skrivande på engelska. Resursen behandlar hela skrivprocessen och är användbar för alla som behöver hjälp med att skriva på engelska.

Svenska Akademiens ordlista (SAOL)

Svenska akademiems ordlista över det svenska språket finns även online


Svenska Akademins Ordbok

Ordböcker


Lexin Språklexikon

Bland annat svensk-engelskt lexikon samt på femton minoritetsspråk.


Flera ordböcker finns tillgängliga från Nationalencyklopedin. Många av ordböckerna har tidigare gått under namnet "Norstedts".
Bland annat hittar du dessa ordböcker:
  • Svenska - Engelska
  • Engelska - Svenska
  • Svenska - Tyska
  • Tyska - Svenska
  • Svenska - Spanska
  • Spanska - Svenska
  • Svenska - Franska
  • Franska - Svenska