Gå till huvudinnehållet
Lund University

Mänskliga rättigheter

Forskningsmetodik

Det finns en stor mängd resurser, både i tryck och digitalt, som behandlar metodik. Resurserna på dessa sidor är ett urval. På LUX-biblioteket finns det en specifik hylla, Kursbok Metodik, där en del av bibliotekets böcker om metodik finns samlad.

Metodböcker i LUBsearch 

Här finns ett urval böcker om metod i LUBsearch. När du väl valt din metod så kan du göra mer specialiserade sökningar för att hitta vad du behöver.

SAGE Research Methods

Urval av tryckta resurser

Cover Art

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches

ISBN: 9781412965576
Emphasizing the new technologies available and updates on mixed methods procedures, the Third Edition of the bestseller offers unrivalled coverage of qualitative, quantitative, and mixed methods approaches to research.
(Beskrivning från förlaget)

Cover Art

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhällsvetenskapliga metoder
ISBN: 9789147090686
Författaren presenterar och diskuterar de flesta metoder inom såväl kvantitativ som kvalitativ forskning. Han visar också att man kan kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder.
(Beskrivning från förlaget)

Cover Art

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna

ISBN: 9789144050041
Surveyundersökningar -- Fallstudier -- Experiment -- Etnografi -- Fenomenologi -- Grundad teori -- Metodkombination -- Aktionsforskning -- Frågeformulär -- Intervjuer -- Observation -- Dokument -- Kvantitativa data -- Kvalitativa data -- Rapportskrivning -- Vanliga frågor och svar