Skip to main content
Lund University

Mänskliga rättigheter: FN-dokumentation

Bayefsky

 

 

 

Bayefsky är en databas som innehåller FN-dokument rörande mänskliga rättigheter, förklaringar till FN:s stöd för de mänskliga rättigheterna, konventioner, lagar, statsrapporter, artiklar, rättsfall etc i fulltext.

DagDok

DagDok är Dag Hammarskjöldbibliotekets guide till FN-dokumentationen och
en hjälpreda för Dig, som söker FN-dokument och rapporter.


DagDok visar Dig sökvägar, referenser och länkar till fulltextmaterial på FN:s officiella hemsidor och titlar i Dag Hammarskjöldbibliotekets online-katalog.
DagDok ger bakgrundsinformation om FN:s arbetsformer och verksamhetsområden och slussar Dig vidare till fördjupad informationssökning genom tips om index, specialdatabaser och ämnesportaler.

FN-tryck på UB

UB är depåbibliotek för material publicerat av FN sedan 1947. Därför får UB ett urval av publikationer från FN:s huvudorgan, regionala kommissioner och vissa underorgan.

På UB finns mötesprotokoll, resolutioner, official records, rapporter, årsböcker, tidskrifter,  analyser, statistik och ett stort antal böcker som behandlar FN:s  verksamhetsområden.

Läs mer om FN-trycket på UB här.

Se även UB:s guide "Att söka FN-material - en översiktlig guide"

Guider till FN-dokumentationen

Hitta FN-material - Viktiga informationskällor

Här presenteras länkar till ett urval av FN:s egna informationsresurser:

Dag Digital Library (Beta)

Digital materials published by the United Nations. more...


ODS (Official Document System of the United Nations) covers all types of official United Nations documentation, beginning in 1993. Older UN documents are, however, added to the system on a daily basis. ODS also provides access to the resolutions of the General Assembly, Security Council, Economic and Social Council and the Trusteeship Council from 1946 onwards. The system does not contain press releases, UN sales publications, the United Nations Treaty Series or information brochures issued by the Department of Public Information. Please click on Help for more detailed information.


United Nations Digital Library är en ingång till FN-material. Databasen erbjuder fri tillgång till material i fulltext, såsom offentligt FN-tryck och FN-kartor i urval, samt tal och röstningsresultat.


   

UN Yearbook