Gå till huvudinnehållet
Lund University

Idé- och lärdomshistoria

Olika samlingar på UB

Digitala samlingar

UB arbetar kontinuerligt med att digitalisera handskrifter, bilder, kartor och äldre tryck och göra dem fritt tillgängliga via webben. Allt som publiceras i dessa samlingar kan laddas ner i högupplöst format och är helt fritt att använda – i publikationer, i utställningar eller bara för nöjes skull.

Vardagstryck

Vardagstryck är i grova drag reklam- och informationsmaterial. Materialet speglar samhället och vardagen i den tid som det är skapat, och är därför ett viktigt källmaterial för forskningen.

Originalkartor

På Universitetsbiblioteket finns originalkartor från 1500-talet fram till idag. De flesta svenska kartor och kartserier finns i våra samlingar.

Handskrifter och arkiv

UB har stora samlingar av handskrifter och arkiv. De flesta är sökbara på webben. En del specialsamlingar kan du bara söka i kataloger och förteckningar som finns i vår specialläsesal.

Lundasamlingen

På Stadsbiblioteket finns lokalsamlingen Lundasamlingen. Här hittar du böcker, tidningsklipp, fotografier och annat material om Lund och stadens historia.

Länk till information om Lundasamlingen.

Statens historiska museers samlingar

I databasen finns samlingarna från de museer som utgör Statens historiska museer. All information är fri att använda och all media är licensierad med öppna Creative Commons-licenser. I databasen kan du hitta bland annat måleri, mynt, medaljer, vapen, möbler, dräkter, räkenskaper, brev, äldre kyrklig konst och Sveriges största samling av arkeologiskt material.

Länk till statens historiska museers samlingar

Kulturarvssamlingar

Alvin

Alvin är en nationell plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserade samlingar och digitalt kulturarvsmaterial, men också en katalog över material som ännu inte digitaliserats. I databasen hittar du författararkiv och andra personarkiv, reklamaffischer, medicinhistoria, porträtt, bilder från polarexpeditioner, botaniska planscher, brev, skissböcker och mycket annat.

Göteborgs universitet, Linköpings stadsbibliotek, Lunds universitet, Uppsala universitet och Österåkers bibliotek bidrar med olika samlingar i Alvin.

 

Europeana: Digitaliserat kulturav från europeiska kulturarvsinstitioner.

We give you access to millions of items from providing institutions across Europe. Discover artworks, books, music, and videos on art, newspapers, archaeology, fashion, science, sport, and much more.