Gå till huvudinnehållet
Lund University

Idé- och lärdomshistoria

Tips och checklistor

Photo by Mar Newall on Unsplash

 

Se våra söktips på HT-bibliotekens webbplats. Här hittar du en checklista över vad du bör fundera på när du letar efter information, hjälp med hur du kommer igång med din sökning och tips på praktiska söktekniker.

Hur kan du avgöra om artikeln eller boken som du hittat är trovärdig? Läs om källkritik på HT-bibliotekens webbplats. Här hittar du bland annat en praktiskt checklista för att värdera dina källor!

Om källkritk

Skrift om källkritik

Sant eller falskt? : metoder i källkritik

Kombinera sökord - Boolesk söklogik

Det är lätt och logiskt att kombinera sökord med hjälp av orden AND, OR och NOT (OCH, ELLER och INTE på svenska), som även kallas booleska operatorer.

I databaser och sökmaskiner kan man ofta kombinera dessa genom aktiva val, t.ex. i rullmenyer, men de kan också vara underförstådda.

Så här fungerar det:

Inför uppsatsen