Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Idé- och lärdomshistoria: Referensverk

Referensverk

Referensverk såsom uppslagsverk/encyklopedier, ordböcker, och handböcker kan ge en koncis och översiktlig framställning av ett givet ämne. Det är ofta en god utgångspunkt när du försöker sätta dig in i ett ämne och ger tillgång till nyckelpersoner, relaterade begrepp och referenser till vidare läsning.

Allmänna uppslagsverk

Samlingar av referensverk

I dessa tjänster kan du söka i stora samlingar som innehåller flera referensverk inom olika vetenskapliga discipliner.

Very Short Introductions

Very Short Introductions är korta introduktioner som passar bra när man ska ta sig an ett nytt ämne. 

Ämnesspecifika uppslagsverk

Ordlistor och lexikon

Svenska biografiska lexikon

Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL) är ett personhistoriskt lexikon. Lexikonet är en förteckning över betydelsefulla personer och deras gärningar under olika skeden av det svenska samhällets utveckling.


Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Läs om 1 000 svenska kvinnor från medeltid till nutid. Genom olika sökningar kan du se vad de arbetade med, vilken utbildning de fick, vilka organisationer de var med i, hur de rörde sig i världen, vad de åstadkom och mycket mera.