Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Idé- och lärdomshistoria: Referensverk

Referensverk

Referensverk såsom uppslagsverk/encyklopedier, ordböcker, och handböcker kan ge en koncis och översiktlig framställning av ett givet ämne. Det är ofta en god utgångspunkt när du försöker sätta dig in i ett ämne och ger tillgång till nyckelpersoner, relaterade begrepp och referenser till vidare läsning.

Allmänna uppslagsverk

Samlingar av referensverk

I dessa tjänster kan du söka i stora samlingar som innehåller flera referensverk inom olika vetenskapliga discipliner.

Very Short Introductions

Very Short Introductions är korta introduktioner som passar bra när man ska ta sig an ett nytt ämne. 

Ämnesspecifika uppslagsverk

Ordlistor och lexikon

Svenska biografiska lexikon

Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL) är ett personhistoriskt lexikon. Lexikonet är en förteckning över betydelsefulla personer och deras gärningar under olika skeden av det svenska samhällets utveckling.


Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Läs om 1 000 svenska kvinnor från medeltid till nutid. Genom olika sökningar kan du se vad de arbetade med, vilken utbildning de fick, vilka organisationer de var med i, hur de rörde sig i världen, vad de åstadkom och mycket mera.