Skip to main content
Lund University

Data- och elektroteknik högskoleingenjörer: Söka, söka, söka

Artiklar/e-resurser och ämnesdatabaser vid Lunds universitet

Det går även att söka upp fler databaser via LUBsearch

Bibliotekskataloger

Boka en bibliotekarie

Googla med förstånd!!!

Sök vetenskapligt material med hjälp av Google Scholar!

Stöd till studenter

  • Vill du förbättra din studieteknik?
  • Vill du bli bättre på att skriva akademiska texter?
  • Vill du bli säkrare på att tala inför andra?

kontakta Studieverkstaden

För studenter med lässvårigheter eller funktionshinder finns Avdelningen för pedagogiska stödåtgärder

Uppgift "Ingenjörsmässigt skrivande" IDA1 och IAE1