Skip to main content
Lund University

Data- och elektroteknik högskoleingenjörer: Söka, söka, söka

Artiklar/e-resurser och ämnesdatabaser vid Lunds universitet

Det går även att söka upp fler databaser via LUBsearch

Bibliotekskataloger

Boka en bibliotekarie

Direktiv för ex-jobb

Googla med förstånd!!!

Sök vetenskapligt material med hjälp av Google Scholar!

Stöd till studenter

  • Vill du förbättra din studieteknik?
  • Vill du bli bättre på att skriva akademiska texter?
  • Vill du bli säkrare på att tala inför andra?

kontakta Studieverkstaden

För studenter med lässvårigheter eller funktionshinder finns Avdelningen för pedagogiska stödåtgärder