Skip to main content
Lund University

Läs- och skrivstöd: Introduktion

Talbok

bild på Legimusappen och en kursbok

Fria ljudböcker

TorTalk

Läs med öronen! Alla kan få fri tillgång till talsyntesen TorTalk

TorTalk är ett talsyntesprogram, som fungerar på både PC och Mac, och även på surfplattor som använder Windows. Med TorTalk kan du:

 • Lyssna på digital text i olika format (word, pdf, html, text...)
 • Lyssna på alla e-böcker och artiklar i fulltext
 • Själv bestämma uppläsningshastigheten
 • Välja bland 20 språk och 60 röster

Läs mer om hur du får tillgång till TorTalk!

Ladda ner och installera!

OBS - för installation på LU:s datorer, hämta program och installationsnyckel i LDC:s programportal.

Studera med talböcker, en kort film av MTM

Tillgång till talböcker

Om du har lässvårigheter har du rätt att få kurslitteraturen anpassad. Vanligast är att du får den som talbok.

Ladda ner talböcker i Legimus

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har över 100 000 talböcker i sin katalog Legimus.

 • Där finns både hela böcker och kompendiematerial. På ditt bibliotek kan du få lösenord för att kunna ladda ner talböcker.
 • Ladda ner när du vill och var du vill.
 • Du kan lyssna i dator, mobil eller surfplatta
 • Hjälp och support får du på ditt bibliotek

Låna tryckt kurslitteratur

 • Du har rätt till förlängd lånetid på kurslitteraturen. Lånetiden blir automatiskt fyra veckor, också omlån. Prata med din kontaktbibliotekarie om du vill ha förlängd lånetid.

Information om nyproduktion av talböcker

Beställa nya inläsningar av kurslitteratur

 • Om din kurslitteratur inte finns i Legimus kan ditt bibliotek beställa en inläsning som görs av MTM eller vid Lunds universitet.
 • För att få litteratur inläst måste du ha ett konto för egen nedladdning. Detta ordnas av biblioteket.
 • Det tar cirka 8 veckor att läsa in en bok. Därför måste du kontakta ditt bibliotek så snart du vet litteraturen på nästa kurs. Ta alltid med dig kurslitteraturlistorna.

Sök och ladda ner

Sök och ladda ner talböcker via webbkatalogen Legimus. Om du inte har inloggning - kontakta ditt bibliotek.