Skip to main content
Lund University

Läs- och skrivstöd: Talböcker

Var med och påverka!

Var med och påverka!

Hur funkar det att plugga när man har en funktionsvariation?

Det vill vi på Lunds universitets bibliotek ta reda på, för att kunna erbjuda rätt stöd. Därför genomför vi under november två mindre undersökningar:

En fokusgrupp
Deltagande studenter träffas en timme och diskuterar hur det är att studera med funktionsvariation. Fokusgruppen kommer att äga rum någon dag under vecka 46 eller vecka 47, beroende på när det bäst passar deltagarna.

Dokumentera din studievardag
Under en vecka i november dokumenterar du din studievardag genom att fotografera och skriva eller spela in korta anteckningar. Sedan träffas vi för en enskild intervju (max en timme) utifrån din dokumentation.

Läs mer här!

Vill du vara med och påverka? Vi delar ut biobiljetter som tack för din medverkan!

Kontakta Åsa Forsberg, Universitetsbiblioteket
asa.forsberg@ub.lu.se, 070-2998909.

Eller prata med ditt bibliotek, så förmedlar de kontakten.

Talbok

bild på Legimusappen och en kursbok

Fria ljudböcker

Talböcker och Legimus, en kort film av MTM

Tillgång till talböcker

Om du har lässvårigheter har du rätt att få kurslitteraturen anpassad. Vanligast är att du får den som talbok.

Ladda ner talböcker i Legimus

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har över 100 000 talböcker i sin katalog Legimus.

 • Där finns både hela böcker och kompendiematerial. På ditt bibliotek kan du få lösenord för att kunna ladda ner talböcker.
 • Ladda ner när du vill och var du vill.
 • Du kan lyssna i dator, mobil eller surfplatta
 • Hjälp och support får du på ditt bibliotek

Låna tryckt kurslitteratur

 • Du har rätt till förlängd lånetid på kurslitteraturen. Lånetiden blir automatiskt fyra veckor, också omlån. Prata med din kontaktbibliotekarie om du vill ha förlängd lånetid.

Information om nyproduktion av talböcker

Beställa nya inläsningar av kurslitteratur

 • Om din kurslitteratur inte finns i Legimus kan ditt bibliotek beställa en inläsning som görs av MTM eller vid Lunds universitet.
 • För att få litteratur inläst måste du ha ett konto för egen nedladdning. Detta ordnas av biblioteket.
 • Det tar cirka 8 veckor att läsa in en bok. Därför måste du kontakta ditt bibliotek så snart du vet litteraturen på nästa kurs. Ta alltid med dig kurslitteraturlistorna.

Sök och ladda ner

Sök och ladda ner talböcker via webbkatalogen Legimus. Om du inte har inloggning - kontakta ditt bibliotek.

 

Dokumentera din studievardag

Dokumentera din studievardag -- hur går det till?

Under sju dagar tar du minst tre bilder varje dag som på något vis visar din studievardag. Om du vill kan du också skriva korta anteckningar som stöd för minnet.

Det kan vara:

 • Hur sitter du? Vid ett bord, i en soffa...?
 • Hur ser det ut på på den yta där du har din dator, dina böcker med mera?
 • Hur ser det ut på din skärm? Vilka webbplatser använder du?
 • Hur läser du? På skärmen, i telefonen, i tryckta böcker? Vad funkar, vad funkar inte?
 • Var sitter du? Är det hemma, på ett kafé, i biblioteket eller någon annanstans?
 • Hur ser det ut runt omkring dig?
 • Jobbar du i grupp? Var sitter gruppen?
 • Vad är viktigt för dig när du väljer var du ska sitta och plugga?
 • Vad är det som är  bra med de olika platserna där du pluggar?
 • Vad är det som inte är så bra med de olika platserna?

Du använder din mobil för att ta bilderna och vi kommer gemensamt överens om hur bilderna ska överlämnas.

Sedan bestämmer vi gemensamt tid för en intervju som utgår från dina bilder. Intervjun tar högst en timme.