Skip to Main Content
Lund University

Data- och elektroteknik högskoleingenjörer

Referenshanteringsverktyg

Ett referenshanteringsverktyg är ett program som hjälper dig att samla och sortera referenserna du behöver för ditt arbete.

Du kan använda ett sådant verktyg för att infoga referenser i texten när du skriver eller enbart för att lägga till en referenslista på slutet.

Alla studenter och anställda vid Lunds universitet kan använda verktygen EndNote och Zotero (tillgängliga via campuslicens). Det finns också många gratisprogram för referenshantering. För mer information och vägledningar gå till guiden:

Att skriva referenser

Vilket referenssystem du skall använda beror på ditt ämne och din handledare.

Här finns flera guider till hur en skriver referenser enligt APA, Harvard och IEEE, som är några av de vanligaste referenshanteringssystemen inom ingenjörsvetenskaperna.