Skip to Main Content
Lund University

Data- och elektroteknik högskoleingenjörer

Fras-sökning

Att söka efter en fras innebär att du vill ha vissa specifika ord i en viss specifik ordning. I databaser brukar en markera fraser med " före och efter frasen.

Exempel:

"gängrelaterad brottslighet" ger träffar på just detta begrepp, men inte på orden var för sig eller i andra sammanhang.

"Karl Marx" ger träffar på hela namnet när det står i denna ordning, men inte på bröderna Marx eller andra personer som heter Karl.

Trunkering

Trunkering innebär att en ersätter slutet av ett ord med ett tecken, oftast i form av *, för att söka på allt som börjar med en viss ordstam.

Exempel:

Skriver du sociolog* får du träff på sociologer, sociologernas, sociologiska, sociologiprofessorer med mera.

Kolla respektive databas för att se hur det fungerar just där.

Fältsökning

Databaser som EBSCOhost, PsycNet eller LUBsearch är uppbyggda genom att en matar in uppgifter i olika fält. Det finns fält för författare, titel, år, abstract och så vidare. Detta kan en använda sig av när en vill begränsa sin sökning.

Exempel:

Om en söker på Donna Haraway kan en till exempel välja att söka i fältet författare för att hitta artiklar hon själv har skrivit, i fältet abstract för att hitta artiklar där hon omnämns eller i fältet nyckelord för att hitta artiklar där Donna Haraway är ett huvudämne.

Film: Tips for Effective Search Strategies

Kombinera sökord - Boolesk söklogik

Det är lätt och logiskt att kombinera sökord med hjälp av orden AND, OR och NOT (OCH, ELLER och INTE på svenska), som även kallas booleska operatorer.

I databaser och sökmaskiner kan en ofta kombinera dessa genom aktiva val, t.ex. i rullmenyer, men de kan också vara underförstådda. Läs mer på resp. hjälpsidor för att få veta mer om hur det fungerar.

Så här fungerar det: