Skip to Main Content
Lund University

Data- och elektroteknik högskoleingenjörer

Söka och utvärdera

Här hittar du information om olika söktekniker och sökstrategier.

Sökmetod

Du kan hitta mycket information men du kan sällan hitta "allt" – det är viktigt att du kan planera och reflektera över sökprocessen.

Innan du börjar är det bra om du har tänkt över dessa frågor:

  • Vad ska du använda informationen till?
  • Vilken typ av material/källa behöver du?
  • I vilka söktjänster kan du hitta lämpligt material/lämpliga källor?
  • Hur söker du fram materialet/källan?
  • Vilka avgränsningar kan du göra?

Illustration över sökprocessens delar.

Processens olika steg

Första steget i sökprocessen är alltid frågeställningen.

Uppslagsverk och ämnesordslistor kan vara bra startpunkter för få uppslag till sökord. En del databaser har index eller så kallade tesaurusar där man kan se efter vilka ämnesord som används. Tänk på att även använda synonymer och varianter till sökorden.

Tänk igenom vilka källor, vilken typ av litteratur du letar efter. I ett första skede av materialinsamlingen till ett större arbete är avhandlingar, uppsatser och referensverk bra utgångspunkter för att läsa in sig på ett ämnesområde. Referensverk, det vill säga ämnesspecifika uppslagsverk och handbooks är väldigt bra att utgå ifrån om en vill ha överblick över ett specifikt forskningsområde. Här finns sammanfattande artiklar om forskningen inom en viss fråga och användbara referenser till material.

I det fjärde steget i sökprocessen, gäller det att du bekantar dig med de vanligaste sökteknikerna. De flesta söktjänsterna har hjälpsidor där det förklaras vilka söktekniker som fungerar där och hur de kan användas. Vanliga sökteknikerär trunkering, boolesk söklogik samt frassökning.

Sökprocessen är sällan rak eller enkel, kanske kan du behöva justera dina sökord allteftersom du gör dina sökningar. Kom ihåg att dokumentera dina sökningar, sökord och resultat.

Jämförelse av olika typer av dokument

Vad kännetecknar olika tidskrifter?

Källa: https://guides.library.ju.se/lar-dig-soka/publikationer

Film: Inför uppsatsen

Hur och var kan jag hitta bra material till min uppsats? Hur söker jag på ett smart sätt? Hur skall jag tänka källkritiskt? Här får du tips på hur du kan komma igång med informationssökning och för- och nackdelar med olika plattformar.

Medverkande Ann-Sofie Zettergren, bibliotekarie på Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek, Sambib.

Artikellistor