Skip to Main Content
Lund University

Data- och elektroteknik högskoleingenjörer

Akademiskt skrivande

På den här sidan kan du få konkreta tips om hur du tar dig an det akademiska skrivandet på bästa sätt.

Vad innebär akademiskt skrivande?

Hur sklljer sig det akademiskt skrivandet från andra typer av texter och andra sätt att skriva?

Det handlar om att, på en gång självständigt och samtidigt grundat i andras tidigare arbeten, redogöra för hur en har löst ett visst problem eller problematiserat en viss fråga. Det handlar också om att göra detta på ett för ämnet överenskommet sätt, vad gäller vilket språk en använder och hur en publicerar sig (t.ex. i form av avhandlingar, vetenskapliga artiklar eller konferensbidrag).

Få mer tips i följande guider:

Film om akademiskt skrivande

Vad innebär akademiskt skrivande för mig som student? Vad betyder det att något räknas som vetenskapligt? Varför skall jag referera till det material jag har använt i min text och hur gör jag det på ett korrekt sätt? Här får du veta mer om hur du kan förhålla dig till och använda vetenskapligt material i dina studier vid universitetet.

Medverkande Ann-Sofie Zettergren, bibliotekarie på Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek, Sambib.

Direktiv för ex-jobb