Skip to Main Content
Lund University

Data- och elektroteknik högskoleingenjörer

Källkritik - en checklista

Oavsett varifrån du hämtar information så är det viktigt att vara källkritisk. Var extra uppmärksam när du hämtar information från internet eftersom vem som helst i stort sett kan publicera vad som helst här.

Några frågeställningar att tänka på:

VEM förmedlar informationen?

  • Författare: Är författaren välkänd inom sitt ämnesområde? Har författaren akademisk legitimitet? Har han/hon publicerat annat? Finns det något sätt att kontakta författaren?
  • Utgivare: Vem står bakom informationen – ett företag, en myndighet, en organisation eller en privatperson? Kontaktuppgifter? Seriösa utgivare presenterar sig oftast tydligt.

VAD innehåller materialet?

  • Trovärdighet: I vilken utsträckning är information trovärdig och korrekt? För att bedöma detta spelar den egna erfarenheten och kunskapen samt källans anseende en viktig roll.
  • Relevans: Hur relevant/användbart är materialet för dina behov?
  • Referenser: Vilka referenser finns det till andra källor?
  • Vetenskaplighet: Är det en vetenskaplig text?

VEM är materialet skrivet för?

  • Målgrupp: Vilken är den tänkta målgruppen (forskare, skolelever, allmänhet o.s.v.)?

VARFÖR är materialet publicerat?

  • Syfte: Vad är syftet med materialet/dokumentet? Informera, presentera forskning, sprida åsikter, underhålla…?

NÄR är materialet skrivet?

  • Aktualitet: När skrevs texten? Är materialet tillräckligt aktuellt för dig? Är publikationen/sidan daterad? Uppdaterad?

Vem äger domännamnet?

För att du skall kunna utvärdera en källa på webben måste du veta vem som äger domännamnet och alltså står bakom källan. Här listas några webbsidor där du får hjälp med detta.

CRAAP

Läs mer om källkritik