Gå till huvudinnehållet
Lund University

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Den här guiden riktar sig till dig som läser röntgensjuksköterskeprogrammet och behöver hjälp med sådant som informationssökning och referenshantering.

Termin 5 & 6 (Att söka litteratur i databaser)

I den här terminen kommer du att träffa din kontaktbibliotekarie under kursen "Röntgensjuksköterskans profession och vetenskap" i samband med att du ska skriva en projektplan inför din uppsats. Har du inte möjlighet att närvara så finns här filmer och annat material som du kan ta del av när som helst under terminens gång.

I filmen som heter "Hitta sökord" får du hjälp med att identifiera sökord i din frågeställning eller ditt syfte och i filmen som heter "Strukturerad databassökning" får du veta mer om hur en gör strukturerade databassökningar i olika databaser, besök även gärna flikarna "Söka" och "Göra litteraturstudie" för mer utförliga genomgångar gällande sökningar i databaser. Här nedanför hittar du powerpointen som användes under föreläsningen "Att söka litteratur i databaser", en checklista för litteraturstudier samt flera olika mallar för kvalitetsgranskning.

Att göra avancerade sökningar i databaserna CINAHL och PubMed

Hjälpte filmerna dig att förbättra dina sökningar?
Ja: 3 röster (100%)
Nej: 0 röster (0%)
Vet ej: 0 röster (0%)
Totalt antal röster: 3