Gå till huvudinnehållet
Lund University

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Den här guiden riktar sig till dig som läser röntgensjuksköterskeprogrammet och behöver hjälp med sådant som informationssökning och referenshantering.

Plagiering

När du gör en uppgift är det viktigt att tydligt redovisa om du skriver någonting som du har hämtat från en annan text. Det måste framgå om det är dina egna tankar och formuleringar eller någon annans, och i så fall var du har hämtat dem. Om du inte refererar till dina källor (vare sig det gäller text eller bilder) gör du dig skyldig till plagiering, vilket kan leda till avstängning från universitetet. Medicinska fakulteten använder sig av programmet Urkund för att kontrollera så att plagiering inte har skett.

APA 7

Referensstilen som du ska använda under utbildningen kallas för APA (American Psychological Association). Det är ett så kallat parentessystem som har tagits av det amerikanska psykologförbundet men stilen används inom flera olika ämnesområden, däribland omvårdnad. APA-manualen uppdateras regelbundet och den senaste upplagan är den sjunde och kallas således APA 7.

APA 7 (vanliga exempel)

Bok med en författare:

(Forsberg, 2016) eller enligt Forsberg (2016)

Forsberg, A. (2016). Omvårdnad på akademisk grund: att utvecklas och ta ansvar. Natur & kultur.

Bok med två författare:

(Sandman & Kjellström, 2018) eller enligt Sandman och Kjellström (2018)

Sandman, L., & Kjellström, S. (2018).  Etikboken: etik för vårdande yrken (2 uppl.). Studentlitteratur.

Kapitel i bok med redaktör(er):

(Blennow & Silfverdal, 2020) eller enligt Blennow och Silfverdal (2020)

Blennow, M., & Silfverdal, S.-A. (2020). Barnhälsovård. I K. Hanséus, M. Jägervall & M. Norman (Red.), Barnmedicin (5 uppl., s. 117–128). Studentlitteratur.

Artikel med två författare:

(Gustafsson & Fagerberg, 2004) eller enligt Gustafsson och Fagerberg (2004)

Gustafsson, C., & Fagerberg, I. (2004). Reflection, the way to professional development?. Journal of clinical nursing, 13(3), 271–280. https://doi.org/10.1046/j.1365-2702.2003.00880.x