Gå till huvudinnehållet
Lund University

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Den här guiden riktar sig till dig som läser röntgensjuksköterskeprogrammet och behöver hjälp med sådant som informationssökning och referenshantering.

Informationssökningsprocessen

Informationssökning är sällan en enkel eller rak process, utan snarare en cirkulär sådan, vilket illustreras i bilden här ovanför. Det betyder att du kan behöva börja om från början efter att ha gått igenom de olika stegen i guiden som du hittar genom att scrolla neråt och följa de olika rubrikerna. Informationssökningsprocessen utgår emellertid från frågeställningen, så börja med att formulera din frågeställning (eller motsvarande).

Hitta sökord

Innan du kan börja söka så måste du även bryta ner din frågeställning i sökbara begrepp eller sökord, och eftersom vetenskapliga artiklar oftast skrivs på engelska så måste du också översätta dina sökord. Ett bra hjälpmedel i jakten på bra sökord är webbplatsen Svensk MeSH som har tagits fram av Karolinska Institutets Universitetsbibliotek. Svensk MeSH är en översättning av MeSH-termerna (Medical Subject Headings) som används i PubMed, och kan med fördel användas när du ska söka efter artiklar i den databasen, men även i databasen CINAHL där orden som används för att beskriva ett fenomen oftast är snarlika.

Om du vill använda sökord som kan relateras till upplevelser eller bemötande - såsom exempelvis sjuksköterskans upplevelse av någonting - så finns ett separat dokument med termer som kan användas i antingen PubMed, CINAHL eller bådadera.  

Välj källor

Innan du genomför din sökning bör du reflektera över vilken typ av material du letar efter. Om du ska skriva ett större arbete - som exempelvis ditt examensarbete - så är du kanske framförallt intresserad av vetenskapliga originalartiklar, men andra typer av källor såsom böcker, avhandlingar och information från myndigheters och organisationers webbplatser kan förstås också vara relevanta om de används på rätt ställe i uppsatsen.

Välj databaser

När du har kommit på vilka sökord du vill använda så är det dags att börja söka. På bibliotekets webbplats hittar du alla databaser som vi har tillgång till, och där kan du välja vilken eller vilka du vill söka i. Om du väljer "Medicine & Health" under "Subject" så ser du en lista över alla tillgängliga databaser som kan kopplas till medicin, omvårdnad eller bådadera. PubMed innehåller exempelvis mestadels medicinsk forskning medan CINAHL är omvårdnadsfokuserad. Har du en frågeställning som kan relateras till psykologi med ord som stress, trauma eller depression så skulle även databasen PsycInfo kunna vara ett alternativ att överväga om du inte hittar tillräckligt många artiklar i de tidigare nämnda databaserna.

Gör en databassökning

Sök med ämnesord eller i fritext

Många databaser har egna listor med så kallade ämnesord som du kan använda för att söka smalare och mer strukturerat. Personerna som ansvarar för de olika databaserna har nämligen taggat artiklarna i dem med olika begrepp som beskriver innehållet på ett mer övergripande sätt. Det har de gjort för att många medicinska fenomen, som bröstcancer i exemplet nedan, kan beskrivas med olika ord. I PubMed kallas den här ämnesordslistan för "MeSH", i CINAHL för "CINAHL Subject Headings" och i PsycInfo "Thesaurus of Psychological Index Terms".

En fritextsökning blir å andra sidan bredare, eftersom du vid en sådan söker i en större del av informationen som finns kopplad till artikeln såsom titel, abstract och författarens nyckelord. Ska du göra en heltäckande sökning som vid en litteraturstudie så kan du behöva kombinera ämnesordssökningen och fritextvarianten.

Kombinera dina sökord

Hittar du för mycket eller för lite material? Sökteknik med de booleska operatorerna AND, OR, eller NOT samt blocksökning kan förbättra din sökning.

  • AND - ger färre träffar
  • OR - breddar sökningen (bra vid synonymer)
  • NOT - utesluter det som inte är relevant i din sökning

 

Gör en blocksökning

Med en blocksökning så gör du en sökning i flera steg. Du börjar med att dela upp din frågeställning utifrån vilka ord som hör samman och söker på dem. Vilken patientgrupp eller sjukdom? Vilken behandling eller intervention? Vilket effektmått eller utfall vill du veta mer om? Sedan kombinerar du dina sökningar.

Ta fram materialet

När du känner dig nöjd med din sökning så är det dags att börja läsa artiklarna, för att kunna göra det krävs det att du är inloggad med ditt studentkonto (om du sitter utanför campusområdet). I så fall är det bara att klicka på någon av fulltextlänkarna som ska finnas i anslutning till artikeln du vill läsa. Om vi mot förmodan inte har tillgång till artikeln så kan du börja med att söka efter artikelns titel i Google Scholar, ibland finns den nämligen fritt tillgänglig någon annanstans. Ett sista alternativ är att beställa en artikelkopia för åttio kronor.