Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Sjuksköterskeprogrammet

Den här guiden riktar sig till dig som är student på sjuksköterskeprogrammet på Lunds universitet. Här är samlat länkar och material som stöd i informationssökning och referenshantering.

 

Alexandra Forsberg

Bibliotekarie som undervisar och handleder på programmet. Ansvarig för innehållet i denna guide.

alexandra.forsberg@med.lu.se

 

 

Din guide i att söka och referera

Student på sjuksköterskeprogrammet – välkommen till din guide som stödjer dig i informationssökning och referenshantering genom hela din utbildning.

Här finns material som är utvalt till vad du behöver på en särskild termin. Det finns också ingångar med mera material om att söka, referera, granska och skriva akademiskt.

Klicka på flickarna till vänster för att orientera dig.

I samband med uppgifter i utbildningen så finns schemalagda undervisningsmoment med en bibliotekarie som stöd i att söka, värdera och referera till källor. 

 

Kom igång hos Medicinska fakultetens bibliotek

I denna video (7:29 min.) får du en presentation av den service och stöd som erbjuds via Medicinska fakultetens bibliotek: service, lånekort, utskrifter, m.m.