Skip to Main Content
Lund University

Sjuksköterskeprogrammet

Den här guiden riktar sig till dig som är student på sjuksköterskeprogrammet på Lunds universitet. Här är samlat länkar och material som stöd i informationssökning och referenshantering.

Din guide i att söka och referera

 

Student på sjuksköterskeprogrammet –

välkommen till din guide som stödjer dig

i informationssökning och referenshantering

genom hela din utbildning.

 

Här finns material som är utvalt till vad du behöver på en särskild termin. Det finns också ingångar med mera material om att söka, referera, granska och skriva akademiskt.

Klicka på flickarna till vänster för att orientera dig.

 

I samband med uppgifter i utbildningen så finns schemalagda undervisningsmoment med en bibliotekarie som stöd i att söka, värdera och referera till källor. 

 

Kom igång hos Medicinska fakultetens bibliotek

I denna video presenteras den service och stöd som erbjuds via Medicinska fakultetens bibliotek, hur du lånar och skriver ut, m.m.