Gå till huvudinnehållet
Lund University

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Den här guiden riktar sig till dig som läser röntgensjuksköterskeprogrammet och behöver hjälp med sådant som informationssökning och referenshantering.

Termin 1 (Introduktion)

I termin 1 kommer du att träffa din kontaktbibliotekarie i samband med den så kallade programintroduktionen då du får veta mer om sådant som hur en skaffar lånekort och hur en söker fram böcker i bibliotekskatalogen LUBcat. Har du inte möjlighet att närvara så finns här filmer och annat material som du kan ta del av när som helst under terminens gång.

I filmen som heter "Välkommen till Medicinska fakultetens bibliotek" får du en introduktion till våra olika bibliotek i Lund och Malmö, du får också veta hur en skaffar lånekort, studentkonto och mycket annat. I filmen som heter "Söka böcker i bibliotekskatalogen LUBcat" får du lära dig hur en söker efter böcker i bibliotekskatalogen.

Termin 1 (Artikelsökning och referenshantering)

I filmen som heter "Hur är en vetenskaplig artikel strukturerad?" får du veta nästan allt om vetenskapliga artiklar, och i den andra som heter "Att göra en fritextsökning i CINAHL" får du hjälp med att söka i databasen CINAHL.