Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Den här guiden riktar sig till dig som läser röntgensjuksköterskeprogrammet och behöver hjälp med sådant som informationssökning och referenshantering.

Läsa och granska vetenskapliga artiklar

När du har hittat en artikel behöver du även granska och värdera den för att avgöra om du kan använda den. Besvarar artikeln din frågeställning? Är den av god vetenskaplig kvalitet? Filmen går igenom hur du granskar de olika delarna i artikeln.

Generella tips för granskning

  • Studiedesign- är den lämplig för frågeställningen?
  • Populationens storlek- kan generella slutsatser dras?
  • Urval av deltagare i studien
  • Bortfall- förklaras det?
  • Förväxlingsfaktorer
  • Bias
  • Redovisas intressekonflikter?
  • Redovisas finansiering av studien?

För vidare läsning - se Tips på litteratur om att granska samt KIBs guide.
 

Faktorer som ger högre eller lägre evidensvärde

Bild över faktorer som ger höjd eller sänkt evidensgradering

Studier rankas i två steg, först utifrån studiedesign, sedan kan rankningen höjas eller sänkas utifrån faktorerna i bilden ovan.

Evidenshierarki- rankning av studiedesign

Olika typer av studiedesign rankas olika högt och studiedesign kan ge det preliminära evidensvärdet för en studie. 

Evidenshierarkier (6:13 min)