Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Vad är evidensbaserad medicin?: Litteratur

En introducerande guide till evidensbaserad medicin (EBM) gjord av Bibliotek & IKT, Medicinska fakulteten

Mer att läsa

I dessa böcker finns exempel på klinisk tillämpning av EBM och vad man bör tänka på och ta hänsyn till.

Artiklar och e-böcker om evidensbaserad metod

  • Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. Evidence based medicine: what it is and what it isn't. BMJ. 1996 Jan 13;312(7023):71-2.
  • SBU. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten: en metodbok. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. Tillgänglig via: http://www.sbu.se/metodbok
  • Cochrane. Our evidence. Tillgänglig via https://www.cochrane.org/evidence
  • Cleyle S, Booth A. Clear and present questions: formulating questions for evidence based practice. Library hi tech. 2006;24(3):355-68.