Skip to Main Content
Lund University

Vad är evidensbaserad medicin?

En introducerande guide till evidensbaserad medicin (EBM) gjord av Bibliotek & IKT, Medicinska fakulteten

Artiklar och e-böcker om evidensbaserad metod

  • Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. Evidence based medicine: what it is and what it isn't. BMJ. 1996 Jan 13;312(7023):71-2.
  • SBU. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten: en metodbok. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. Tillgänglig via: http://www.sbu.se/metodbok
  • Cochrane. Our evidence. Tillgänglig via https://www.cochrane.org/evidence
  • Cleyle S, Booth A. Clear and present questions: formulating questions for evidence based practice. Library hi tech. 2006;24(3):355-68.