Skip to main content
Lund University

Evidensbaserad medicin: Vad är EBM?

En introduktion till evidensbaserad medicin (EBM)

Introduktion till guiden

I den här guiden får du en översikt kring vad evidensbaserad medicin, EBM, kan vara. Guiden riktar sig till studenter, lärare och andra som vill arbeta med evidensbaserad medicin. Materialet är på en grundläggande nivå, och för dig som vill läsa mer finns källhänvisningar och litteraturtips. Guiden går igenom de steg som finns i EBM-arbetet. När du gått igenom guiden kan du också testa dina kunskaper i ett quiz.

Vad är evidensbaserad medicin?

Evidensbaserad medicin, förkortat EBM, innebär att kombinera vetenskaplig evidens med kliniskt kunnande och patientens unika situation och önskemål. Evidens i sig fattar inte beslut om behandling, men det kan bidra till att stödja patienten i vårdprocessen. Intergreringen av de tre kompenenterna i kliniska beslut ökar möjligheten för ett optimalt resultat och livskvalitet. Syftet med EBM är att ge den enskilde patienten bästa möjliga behandling.                           

                                

Evidence based medicine is the conscientious, explicit, and judicious use of current best evidence in making decisions about the care of individual patients. The practice of evidence based medicine means integrating individual clinical expertise with the best available external clinical evidence from systematic research...External clinical evidence can inform, but can never replace, individual clinical expertise, and it is this expertise that decides whether the external evidence applies to the individual patient at all and, if so, how it should be integrated into a clinical decision.

Citat från:
Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. Evidence based medicine: what it is and what it isn't. BMJ. 1996 Jan 13;312(7023):71-2.

Vad innebär arbetet med EBM i praktiken?

Utgå från akronymen FIKA.

  1. Formulera en tydlig fråga som låter sig besvaras
  2. Informationssökning, val av informationskällor
  3. Kritisk granskning och evidensgradering av de vetenskapliga resultaten
  4. Applikation av resultaten till den kliniska verksamheten, utvärdera

Stegen inom evidensbaserad medicin- formulera fråga, söka, granska, applicera

 

Varför används EBM?

Exempel:

  • Ökade krav på att använda forskningsresultat
  • Forskningen blir allt mer omfattande
  • Kunskapssammanställningar
  • Internationellt samarbete: Cochrane Collaboration

Som student ska du under din utbildning lära dig att ta till dig ny kunskap på en vetenskaplig nivå, och kunna hålla dig uppdaterad inom ditt yrkesområde. Detta innebär att du kritiskt och systematiskt ska kunna ta till dig och tillämpa vetenskaplig information. I högskoleförordningen finns en bilaga om vad som krävs kring vetenskaplig kunskapsutveckling för olika medicinska yrken:

I yrkeslivet kan du beröras av olika lagar och riktlinjer:

Källor