Skip to Main Content
Lund University

Vad är evidensbaserad medicin?

En introducerande guide till evidensbaserad medicin (EBM) gjord av Bibliotek & IKT, Medicinska fakulteten

Klinisk tillämpning av EBM

Evidensbaserad medicin strävar efter att sammanlänka:

  • Bästa tillgängliga vetenskapliga evidens
  • Vårdpersonalens kliniska erfarenhet och omdöme
  • Patientens perspektiv och önskemål

Detta kräver omdöme och klinisk bedömning. Evidensunderlaget kan inte stå för sig självt, utan måste sättas in i ett sammanhang för att kunna tillämpas på bästa sätt.

BLOGG FÖR DIG SOM ÄR STUDENT!

I bloggen Students4BestEvidence kan du hitta massor av tips och annat relevant material från studenter engagerade i evidensbaserad medicin. Bloggen stöds av Cochrane UK.

Students4BestEvidence, Cochrane UK (öppnas i ny flik)

Film om Cochrane och Cochrane Sweden

Cochrane är en internationell organisation som arbetar med systematiska översikter som grund för evidensbaserad medicin. I denna film från Cochrane beskrivs hur Cochrane arbetar och vilket stöd de kan vara. (Filmen är på engelska och är 8:32 minuter lång.)