Skip to main content
Lund University

Evidensbaserad medicin: Klinisk tillämpning

En introduktion till evidensbaserad medicin (EBM)

Klinisk tillämpning av EBM

Evidensbaserad medicin strävar efter att sammanlänka:

  • Bästa tillgängliga vetenskapliga evidens
  • Vårdpersonalens kliniska erfarenhet och omdöme
  • Patientens perspektiv och önskemål

Detta kräver omdöme och klinisk bedömning. Evidensunderlaget kan inte stå för sig självt, utan måste sättas in i ett sammanhang för att kunna tillämpas på bästa sätt.

Blogg om EBM för studenter

I bloggen finns tips och material från studenter engagerade i evidensbaserad medicin.

Bloggen stöds av Cochrane UK.

Till bloggen Students4BestEvidence

EBM i praktiken- erfarenheter

Här är en intervju med Matteo Bruschettini, neonatolog och föreståndare för Cochrane Sweden,
om hur EBM kan tillämpas i praktiken.​ Filmens längd är 10.29 min.

Här är en film om Cochrane Sverige, som arbetar med systematiska översikter som grund för evidensbaserad medicin.
Filmen är 8:32 min lång.

Mer att läsa

I dessa böcker finns exempel på klinisk tillämpning av EBM och vad man bör tänka på och ta hänsyn till.