Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Evidensbaserad medicin: Klinisk tillämpning

En introduktion till evidensbaserad medicin (EBM)

Klinisk tillämpning av EBM

Evidensbaserad medicin strävar efter att sammanlänka:

  • Bästa tillgängliga vetenskapliga evidens
  • Vårdpersonalens kliniska erfarenhet och omdöme
  • Patientens perspektiv och önskemål

Detta kräver omdöme och klinisk bedömning. Evidensunderlaget kan inte stå för sig självt, utan måste sättas in i ett sammanhang för att kunna tillämpas på bästa sätt.

Blogg om EBM för studenter

I bloggen finns tips och material från studenter engagerade i evidensbaserad medicin.

Bloggen stöds av Cochrane UK.

Till bloggen Students4BestEvidence

EBM i praktiken- erfarenheter

Här är en intervju med Matteo Bruschettini, neonatolog och föreståndare för Cochrane Sweden,
om hur EBM kan tillämpas i praktiken.​ Filmens längd är 10.29 min.

Här är en film om Cochrane Sverige, som arbetar med systematiska översikter som grund för evidensbaserad medicin.
Filmen är 8:32 min lång.

Mer att läsa

I dessa böcker finns exempel på klinisk tillämpning av EBM och vad man bör tänka på och ta hänsyn till.