Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Vad är evidensbaserad medicin?: Klinisk tillämpning

En introducerande guide till evidensbaserad medicin (EBM) gjord av Bibliotek & IKT, Medicinska fakulteten

Klinisk tillämpning av EBM

Evidensbaserad medicin strävar efter att sammanlänka:

  • Bästa tillgängliga vetenskapliga evidens
  • Vårdpersonalens kliniska erfarenhet och omdöme
  • Patientens perspektiv och önskemål

Detta kräver omdöme och klinisk bedömning. Evidensunderlaget kan inte stå för sig självt, utan måste sättas in i ett sammanhang för att kunna tillämpas på bästa sätt.

BLOGG FÖR DIG SOM ÄR STUDENT!

I bloggen Students4BestEvidence kan du hitta massor av tips och annat relevant material från studenter engagerade i evidensbaserad medicin. Bloggen stöds av Cochrane UK.

Students4BestEvidence, Cochrane UK (öppnas i ny flik)

Film om Cochrane och Cochrane Sweden

Cochrane är en internationell organisation som arbetar med systematiska översikter som grund för evidensbaserad medicin. I denna film från Cochrane beskrivs hur Cochrane arbetar och vilket stöd de kan vara. (Filmen är på engelska och är 8:32 minuter lång.)