Skip to Main Content
Lund University

Vad är evidensbaserad medicin?

En introducerande guide till evidensbaserad medicin (EBM) gjord av Bibliotek & IKT, Medicinska fakulteten

KONTAKT

Synpunkter, kommentarer, frågor om guiden

Kontaktperson för projektet: Maria Björklund, e-post: maria.bjorklund@med.lu.se

Bibliotek och IKT:s stöd till systematiska översikter och EBM

Vill du ha en introduktion om EBM för dina studenter?
Önskar du samverka kring undervisning i informationssökning, evidensgradering, sammanställningar av sökreultat och evidens för dina studenter?

Vi kontaktbibliotekarier på fakultetens Bibliotek och IKT-enhet samverkar med grundutbildningarna och kan utveckla undervisningen i evidensbaserad medicin utifrån din kurs. Kontakta oss gärna!

Ska du skriva en systematisk översikt eller vill du arbeta evidensbaserat?

Vi på Bibliotek och IKT hjälper sig med att:

  • ta fram relevanta söktermer för en forskningsfråga
  • välja databas till din sökning
  • utföra en strukturerad sökning till en litteraturöversikt (review), en forskningskartläggning eller för annat ändamål.

Bibliotek och IKT:s forskarstöd erbjuder handledning eller utför en systematisk litteratursökning på uppdrag från forskare eller forskargrupper.
Boka forskarstöd, Bibliotek och IKT, Medicinska fakulteten (formulär)
Information om vårt forskarstöd sökuppdrag (Medicinska fakultetens interna webbsidor)