Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Evidensbaserad medicin: Kontakt

En introduktion till evidensbaserad medicin (EBM)

EBM i din utbildning- kontakta oss

Vill du ha mer undervisning i EBM på din utbildning?

Vi samverkar med grundutbildningarna och kan utveckla undervisningen i evidensbaserad medicin utifrån din kurs. 
Här ser du kontaktpersonerna för respektive utbildning

Är du anställd vid Medicinska fakulteten? Ska du skriva en systematisk översikt eller vill arbeta evidensbaserat?
Kontakta bibliotekets forskarstöd

Synpunkter, kommentarer, frågor om guiden?

Vi vill gärna veta vad du tycker och tar tacksamt emot din återkoppling. Kontakta oss som gjort guiden, du hittar uppgifter till höger.

Vi som gjort guiden

Maria Björklund, Nicolette Karst, Ramona Mattisson

Bibliotek & IKT, Medicinska fakulteten

Kontaktuppgifter 

Källor

  • Cleyle S, Booth A. Clear and present questions: formulating questions for evidence based practice. Library hi tech. 2006;24(3):355-68.

  • Cochrane Community (2014). Evidence-based health care and systematic reviews. Hämtad 20 mars, 2017, från Cochrane Community, http://community.cochrane.org/about-us/evidence-based-health-care