Gå till huvudinnehållet
Lund University

Arkeologi och antikens historia

Att söka litteratur

Photo by Mar Newall on Unsplash

Se våra söktips på HT-bibliotekens webbplats. Här hittar du en checklista över vad du bör fundera på när du letar efter information, hjälp med hur du kommer igång med din sökning och tips på praktiska söktekniker.

Att söka information inför uppsatsen

Kombinera sökord - Boolesk söklogik

Det är lätt och logiskt att kombinera sökord med hjälp av orden AND, OR och NOT (OCH, ELLER och INTE på svenska), som även kallas booleska operatorer.

I databaser och sökmaskiner kan man ofta kombinera dessa genom aktiva val, t.ex. i rullmenyer, men de kan också vara underförstådda.

Så här fungerar det:

Källkritik

Källkritik

"Gillar ämnetOgillar valet av #typsnitt! #källkritik #IK1035" by Haxpett is licensed under CC BY 2.0 

Källkritik

Hur kan du avgöra om artikeln eller boken som du hittat är trovärdig? Här hittar du bland annat en praktiskt checklista för att värdera dina källor!

Sant eller falskt? : metoder i källkritik