Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Arkeologi och antikens historia: Att skriva och referera

Referera

Inom arkeologi, historisk arkeologi och historisk osteologi använder man Harvardsystemet när man refererar.

Inom Antikens kultur och samhällsliv använder man Guidelines for contributors, samma system som i institutens skriftsserier.

Akademisk hederlighet och plagiat

När du skriver är det viktigt att det tydligt framgår vad som är dina egna resonemang och vad du hämtat från andra. Detta visar du genom att referera och citera enligt de vedertagna system som finns för detta. Om du inte gör detta brister du i vad som brukar kallas för den akademiska hederligheten och kan i värsta fall bli misstänkt för plagiat. 

Texter om att skriva

Skriva - HT-bibliotekens sida om akademiskt skrivande, referenshantering och källkritik.

Johnson, Tom (2004). How to Write an Essay: 10 Easy Steps

Advice on Academic Writing från University of Toronto

Skriva på svenska

Skriva på engelska

An online resource for academic writing in English at Lund University. Covers the Writing process, Grammar & Words, Sources & Referencing and Academic Integrity. For anyone who needs help writing in English.