Gå till huvudinnehållet
Lund University

Arkeologi och antikens historia

Bibliografiska databaser

Bibliografiska databaser innehåller information om artiklar, böcker, rapporter och annat publicerad material inom ett visst ämne. Det kan vara ett geografiskt område, en tidsperiod eller ett forskningsområde. Oftast har man inte direkt tillgång till fulltexten utan får leta fram den i LUBsearch, en annan fulltxtdatabas eller i en tryckt tidskrift. Se under Tidskrifter och artiklar

Här hittar du alla databaser som Lunds universitet har tillgång till.

Bibliografiska databaser

Bibliografiska databaser