Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Vetenskapligt projektarbete T5 läkarprogrammet: Medicinsk humaniora/Medical Humanities

Guiden riktar sig till dig som gör ett vetenskapligt projektarbete på läkarprogrammet. Här finns tips och resurser för informationssökning och referenshantering.

Referenshantering för Medical Humanities-arbeten

Använd Oxfordstilen för att referera till de källor du använder i ditt examensarbete.

EndNote kan användas för att hantera referenser, såväl för artiklar som böcker. Du kan importera referensdata från databaser och bibliotekskataloger. För specialdokument som inte finns i databaser eller bibliotekskataloger kan du behöva lägga in referensen manuellt i EndNote.

I EndNote-kursen finns tips på hur du lägger in olika typer av referenser i EndNote.

Databaser och andra källor för Medicinsk humaniora

För dig som skriver uppsats inom Medical humanities/ medicinsk  humaniora finns andra källor till litteratur.

Det främsta tipset är databasen MLA. Ämnesordlistan heter MLA Thesaurus.

Näsa tips är databasen Humanities. Där heter ämnesordlistan Thesaurus.

Inom humaniora är det vanligast att forskning är publicerad i böcker istället för i artiklar. Testa att söka på böcker i Libris. Det går att göra fjärrlån, d.v.s. att vi lånar böcker från andra bibliotek, vilket är kostnadsfritt när det sker inom Sverige. Det går att göra en utökad sökning och söka på svenska ämnesord i fältet ämne. Det går att filtrera träffarna på bibliotek för att se om det finns några titlar på Lunds universitet.