Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Vetenskapligt projektarbete T5 läkarprogrammet: Granska artiklar

Guiden riktar sig till dig som gör ett vetenskapligt projektarbete på läkarprogrammet. Här finns tips och resurser för informationssökning och referenshantering.

Mallar och tips för urval och granskning

Din frågeställning är ledande då det gäller att välja ut relevant litteratur för granskning och analys. Selektion av litteratur kan göras både vid sökningen med t ex filter och inklusions/exklusionskriterier. Har du ett mindre antal artiklar att granska och analysera kan du använda granskningsmallar. Hittar du ingen mall som passar så kan riktlinjer för rapportering av olika studietyper vara till hjälp för en strukturerad granskning.

SBU:s metodbok och granskningsmallar

SBU. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten: en metodbok. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020.  Available from: https://www.sbu.se/sv/metod/

SBU granskningsmallar

Annat stöd för granskning

EQUATOR- riktlinjer för rapportering av olika studietyper
Utifrån studiedesign ser du mallar för vad som bör rapporteras i en studie. Det kan vara underlag för din granskning.

ROBINS- Risk of Bias in Non-Randomized Studies of Interventions
Granskningsmall för kliniska prövningar och interventionsstudier som inte är randomiserade

 

Avgöra studiedesign i artiklar

Vilken studiedesign har artikeln?

Här finns tips på klassifikationsscheman som kan hjälpa dig att reda ut vilken studiedesign som är aktuell. Ibland framgår det inte tydligt av vare sig abstract eller artikelns metodavsnitt, och då kan följande scheman vara till hjälp.

Cochrane
What study designs can be considered for inclusion in an EPOC review and what should they be called? 

Seo et al
A newly developed tool for classifying study desings in systematic reviews of interventions and exposures showed substantial reliability and validity