Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Vetenskapligt projektarbete T5 läkarprogrammet: Sökord och sökstrategier

Guiden riktar sig till dig som gör ett vetenskapligt projektarbete på läkarprogrammet. Här finns tips och resurser för informationssökning och referenshantering.

Metodik för systematisk sökning

Sökstrategi- att komma igång

För att komma igång och hitta sökord, som du sedan kan använda i databaser, kan du arbeta på flera sätt.

Har du en tydligt frågeställning- försök hitta bra sökord utifrån den, t ex genom MeSH-verktyget.

Har du inte ännu en tydlig frågeställning- gör en tankekarta eller försök hitta synonymer som beskriver ditt ämnesområde.

Avgränsningar?

Behöver du avgränsa din frågeställning och därmed dina sökord? Patientgrupp, kön, ålder? Diagnostik, behandling? Patientupplevelser?

Hur gammalt får materialet vara? Ska du koncentrera dig på vissa typer av studier?

Avgränsningar kan hjälpa dig att hitta mer relevant material.

Att välja relevanta databaser och källor

Har du en medicinsk frågeställning finns flera relevanta databaser att välja mellan. Du hittar dem i denna guiden.
Om din frågeställning är relaterad till andra områden- psykologi, folkhälsa, samhällsvetenskap eller liknande, kan du behöva söka i andra databaser och källor. Statistikdatabaser, myndigheters och organisationers webbplatser och andra källor kan då vara relevanta.
Fler databaser förutom de medicinska hittar du i LUBsearch.

Orienteringssökning

Prova med ett antal sökord som är relevanta för dig. Sök i en eller flera databaser. Då får du en uppfattning om hur mycket material som finns. Du ser också hur olika författare beskriver ämnet, kanske hittar du fler bra sökord?

Hitta sökord med MeSH sökverktyg

MeSH- Medical Subject Headings är ett sökverktyg med förbestämda medicinska ämnesord. Genom att använda MeSH-termer kan du öka relevansen i dina sökningar.

Det finns ett svensk-engelskt MeSH-verktyg, som du kan använda för att översätta sökord:

Svensk MeSH

MeSH-funktionen finns även integrerad i flera medicinska databaser. Då väljer du termer via MeSH inne i databasen och söker på dina utvalda ord. Detta är inte samma sak som att söka på MeSH-termer i fritextfältet. Att använda MeSH-termer kan ge dig fler relevanta träffar framförallt i stora databaser som PubMed.

Alla ord finns dock inte som MeSH-termer. Ibland får man därför kombinera MeSH-termer med vanliga fritextord.

Andra databaser har andra ämnesordlistor, i Embase finns till exempel Emtree.

Övriga tips

AND, OR, NOT- fungerar i alla databaser och kan hjälpa dig att precisera din sökning ytterligare. Med AND kombinerar du ett eller flera sökord, OR hjälper dig att hitta synonymer, NOT utesluter träffar som innehåller de termer du bestämmer.

Blocksökningdu kan kombinera en eller flera sökningar i de flesta databaser, eller kombinera en sökning med nya sökord. I vissa databaser måste man välja det avancerade sökverktyget eller sökhistorik för att göra detta.

Kedjesökning- hittar du referenser i artiklar som är intressanta? Du kan gå vidare och leta efter dem. Det kallas kedjesökning.

Använd citeringsdatabaser- hittar du inte så många artiklar om ditt ämne? Utifrån de mest relevanta artiklarna du hittat kan du söka i en citeringsdatabas. Då kan du se vilka andra som citerar artikeln, och kan hitta ytterligare relevanta artiklar.

Strukturera din frågeställning

Här finns olika modeller du kan använda för att strukturera din frågeställning:

  • PICO- Patient, Intervention, Control, Outcome
  • PEO- Population, Exposure, Outcome
  • SPICE- Setting, Population, Intervention, Comparison, Evaluation