Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Vetenskapligt projektarbete T5 läkarprogrammet: Upphovsrätt och forskningsetik

Guiden riktar sig till dig som gör ett vetenskapligt projektarbete på läkarprogrammet. Här finns tips och resurser för informationssökning och referenshantering.

Forskningsetik

Här kan du läsa mer om forskningsetik, djurförsök, personuppgiftshanterin mm.

Kliniska och etiska prövningar

  • Etikprövningsmyndigheten
    Ska du forska på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter behöver du skicka in en ansökan om etikprövning.

Videon beskriver vad en klinisk prövning är och vad som händer i de olika faserna. 1:48 minuter.

Djurförsök

Faktasida om djurförsök- hur, vad och varför.

Övningar upphovsrätt VT 22

Film om upphovsrätt

Film om grunderna i upphovsrätten från Webbstjärnan (.se Stiftelsen för internetinfrastruktur).

Introduktion till upphovsrätt (5:58 min)

Upphovsrätt

 

Boktips