Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Vetenskapligt projektarbete T5 läkarprogrammet: Referenshantering

Guiden riktar sig till dig som gör ett vetenskapligt projektarbete på läkarprogrammet. Här finns tips och resurser för informationssökning och referenshantering.

Allmänt om referenshantering

Den vanligaste referensstilen inom medicin är Vancouver. Skriver du ditt arbete inom medicinsk humaniora så ska du däremot använda Oxford.

Använd manualer som stöd för dina referenser, oavsett om du skriver dem manuellt eller om du använder ett referenshanteringsprogram.

Varför ska man referera?

Varför använda referenser? (6:17 min)

The parts of a reference (7:00 min)

Referera manuellt

(0:52 min). Till dig som inte vill använda ett referenshanteringsprogram och skriver referenser manuellt så går det att få fram referenser enligt Vancouver i PubMed.

Tips för dig som tänker publicera en artikel

I artikeln får du tips på hur din text kan bli ännu bättre, och förhoppningsvis bli accepterad av en tidskrift.

Chernick V. How to get your paper accepted for publication. Paediatric respiratory reviews. 2012;13(2):130-2.

Referenshanteringsprogram

Vad är ett referenshanteringsprogram?

Referenshanteringprogrammen använder du för att samla och organisera referenser. Du kan importera referensdata från databaser, bibliotekskataloger eller själv lägga till manuellt. Bibliotek & IKT ger stöd i referenshanteringsprogrammet EndNote.

Få tag på EndNote

EndNote 20 finnas att ladda ner här: https://program.ldc.lu.se/ (obs, kräver VPN när du arbetar hemifrån - se information för Mac-användare och Windows-användare)

Övriga program

  • EndNote 20 är kompatibelt med Word som går att få tag på via Studentportalen
  • Använd Mozilla Firefox eller Chrome som webbläsare vid export av referenser

EndNote instruktionsvideor

EndNote 20 Introduktionskurs

EndNote 20 introduktionskurs

Instruktionsvideor i Canvas för EndNote 20 inspelade 2021. Logga in med studentkonto för att registrera dig för kursen.

Instruktionsmanualer till EndNote

EndNote fungerar bäst vid individuellt arbete. EndNotes webbplats kan du hitta mer information och få tips.