Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Vetenskapligt projektarbete T5 läkarprogrammet: Databaser & andra källor

Guiden riktar sig till dig som gör ett vetenskapligt projektarbete på läkarprogrammet. Här finns tips och resurser för informationssökning och referenshantering.

Informationskällor

Artiklar, böcker och avhandlingar

Databaser- här hittar du artiklar i vetenskapliga tidskrifter.
Ett antal medicinska databaser presenteras här.
Fler databaser inom medicin och andra ämnesområden hittar du via LUBsearch

Bibliotekskataloger- här hittar du böcker och annat tryckt material

  • LUBcat- bibliotekskatalog för Lunds universitet
  • Libris- nationell bibliotekskatalog
  • SwePub- avhandlingar publicerade vid svenska lärosäten
  • Böcker du hittar som inte finns vid Lunds universitet, kan du kostnadsfritt beställa. Beställ fjärrlån här

Andra källor

Statistik kan du hitta via SCB såväl som statliga, kommunala eller regionala webbplatser.
Folkhälsostatistik och internationell statistik finns via bland annat WHO.

Hitta sökord

Svensk-engelska MeSH hjälper dig att hitta medicinska ämnesord.

Hitta artiklar i fulltext

Hitta artiklar i fulltext

  • Använd databaslänkarna i denna guide så kommer du rätt
  • Titta efter LUlinker i databaserna. Klicka på den så görs en automatisk sökning bland våra prenumerationer
  • Du kan alltid dubbelkolla om vi har prenumeration på en viss tidskrift genom tidskriftslistan
  • Du kan beställa artiklar via biblioteket mot en kostnad, om du inte når dem i fulltext. Beställ artiklar här
  • Fråga bibliotekspersonalen om du behöver hjälp!

PubMed

PubMed är en av de största medicinska databaserna.

Embase

Embase är jämte PubMed en av de största medicinska databaserna. Har du en läkemedelsrelaterad frågeställning är Embase en bra källa. 

Cochrane

Cochrane Library är en databas över systematiska översikter. Här hittar du jämförelser och utvärderingar av olika behandlingsmetoder, diagnostik mm.

Web of Science

Web of Science är en databas där du hittar citeringsstatistik och citeringsdata. Du kan se hur många gånger en viss artikel eller författare blivit citerad. Vill du se citeringsdata för en eller flera tidskrifter (impact factor) kan du istället använda databasen Journal Citation Reports.

Via databaslistan Medicine & Health eller genom att söka i bokstavsordning hittar du databaserna.

Bilddatabaser

Hitta bilder som du får använda i ditt vetenskapliga projektarbete.

Databas med bilder och animationer över anatomi och fysiologi. Materialet får användas för t ex powerrpointpresentationer.

ClinicalKey Student
Databas med både e-böcker, bilder och videos.

Bilderna i Britannica får ej användas i kommerisellt syfte, men får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Referensen får du fram genom att klicka på "Cite" vid varje bild.

Fransk bilddatabank där det är tillåtet att använda och bearbeta bilderna till t. ex. powerpointpresentationer och vetenskapliga publikationer. De ligger under en Creative Commons-licens vars villkor man behöver följa vid användning av bilderna.