Skip to Main Content
Lund University

Gamla testamentets exegetik

Sök kommentarer till enskilda bibelböcker

Här kan du söka i nationella katalogen LIBRIS. Du kan också begränsa till Lunds universitets bibliotek.

  Sök i LIBRIS

   Söktips:

   • Använd ämnesord. Skriv i sökrutan ovan t. ex. AMNE:(Bibeln. G.T. Amos kommentarer) 
   • Använd engelska ämnesord. Skriv i sökrutan t. ex. AMNE:(Bible. O.T. Amos Commentaries)
   • Använd Dewey-kod. Skriv i sökrutan t. ex. koden för kommentarböcker om Amos: DDCT:224807

   Hitta ämnesord

   Konverteringstabell Dewey / SAB