Skip to main content
Lund University

Gamla testamentets exegetik: Kommentarer till hela Bibeln i 1 volym

på biblioteket / at the library

Detta är kommentarer samlade i en volym för hela bibeln, väl ägnade att få en överblick över de olika bibelböckerna.