Skip to Main Content
Lund University

Gamla testamentets exegetik

Katalog -1957

Katalog -1957 är Universitetsbibliotekets kortkatalog över litteratur tryckt t.o.m. 1957. Katalogen (bestående av ett stort antal gröna lådor) står på entréplan på UB, men finns även tillgänglig via nätet.

Söktips:

För att hitta böcker om GT gå in i ämnesdelen, bläddra till Teologi: Utl.avd. eller Teologi: Sv.avd.