Skip to Main Content
Lund University

Gamla testamentets exegetik

Allmänt om böcker

Böcker i ämnet återfinns framför allt via bibliotekskataloger, men också via bl a databaser, bibliografier och recenserande (review) tidskrifter/tidningar (se respektive flik i denna ämnesguide).

Flickens underflikar:

  • LIBRIS är vår nationella bibliotekskatalogen
  • Lovisa är Lunds universitets bibliotekskatalog, här kan du se om den sökta boken finns tillgänglig för tillfället, beställa/köa och förnya lån
  • Katalog -1957 är UB:s samlade förteckning över böcker och tidskrifter fram t o m 1957
  • Fjärrlån/Inköpsförslag - Böcker och artiklar som inte finns på Lunds unversitets bibliotek kan du fjärrlåna eller föreslå att biblioteken köper in
  • Nya böcker - Förteckning över nyinköpta böcker
  • Google Books - Förhandsgranska böcker via Google Books

 

Andra bibliotekskataloger

Om man inte hittar det man söker på nära håll, kan man söka i de flesta biblioteks kataloger via nätet. Här är några förslag: