Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Gamla testamentets exegetik: Böcker

Allmänt om böcker

Böcker i ämnet återfinns framför allt via bibliotekskataloger, men också via bl a databaser, bibliografier och recenserande (review) tidskrifter/tidningar (se respektive flik i denna ämnesguide).

Flickens underflikar:

  • LIBRIS är vår nationella bibliotekskatalogen
  • Lovisa är Lunds universitets bibliotekskatalog, här kan du se om den sökta boken finns tillgänglig för tillfället, beställa/köa och förnya lån
  • Katalog -1957 är UB:s samlade förteckning över böcker och tidskrifter fram t o m 1957
  • Fjärrlån/Inköpsförslag - Böcker och artiklar som inte finns på Lunds unversitets bibliotek kan du fjärrlåna eller föreslå att biblioteken köper in
  • Nya böcker - Förteckning över nyinköpta böcker
  • Google Books - Förhandsgranska böcker via Google Books

 

Andra bibliotekskataloger

Om man inte hittar det man söker på nära håll, kan man söka i de flesta biblioteks kataloger via nätet. Här är några förslag: