Skip to Main Content
Lund University

Vetenskapsmetodik FYPA55

Hitta sökord

Video (4:30). Exempel på hur du kan plocka ut nyckelbegrepp med utgångspunkt ur din frågeställning, samt olika tips på hur du kan hitta fler sökord och synonymer till dina nyckelbegrepp.

Svensk MeSH 
Översätter dina svenska sökord till MeSH-termer på engelska om det finns motsvarande begrepp som ämnesord i MeSH. Karolinska Instiutet.

Sökord för upplevelser, bemötande och känslor (KI)
Ett urval termer att använda vid sökning kring upplevelser och bemötande i databaserna PubMed, SveMed+ och CINAHL. Hittar du inte den term du söker, försök i Svensk MeSH eller CINAHL Headings.

Lär dig mer om sökord i biblioketes guide under Hitta sökord.

Att söka strukturerat

Video - Strukturerad databassökning (10:59 min). Medicinska fakultetens bibliotek, Lunds universitet. Om hur du plockar ut sökord, samt hur du kombinerar sökord (OR) och bygger sökblock (AND) med exempel ur CINAHL.

PubMed - sök med sökblock

Söka i PubMed - steg för steg - Här hittar du fyra korta videor (1-3 min långa) om hur du stegvis kan söka i PubMed. Bland annat en som handlar om hur du söker med MeSH Database (ämnesordslistan i PubMed), samt hur du lägger ihop din sökning och kombinerar fritextord med MeSH-termer i sökhistoriken. Biblioteken Region Stockholm.

Söka artiklar i PubMed; fritextsökning med synonymer - att använda AND och OR (blocksökning). Video (7.20 min)  som visar på principen att söka med synonymer och bygga upp din sökning i olika block med sökexempel ur PubMed i en fritextsökning. Medicinska fakultetens bibliotek, Lunds universitet. OBS- för MeSH-sökning (söka med kontrollerade ämnesord), se länken ovan.

Sök med ämnesord i CINAHL

Video (5:17 min) How to search with Subject Headings and combine them with text words in CINAHL. Hur du söker med ämnesord (CINHAL Subject Headings)  och kombinerar med ord i fritext i databasen CINAHL (eng.). Medicinska fakultetens bibliotek, Lunds universitet.

Söka med ämnesord i PsycINFO

(7:34 min). Video om hur du söker i ämnesordslistan (thesaurus) i databasen PsycINFO. Medicinska fakultetens bibliotek, Lunds universitet.

Mer om sökning

Bibliotekets guide - Söka, värdera referera

Bild - bibliotekets guide Söka värdera referera

Bibliotekets guide - EBM

Medicinska fakultetens bibliotek