Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Vetenskapsmetodik FYPA55: Hur söker jag?

Hitta sökord

Video (4:30). Exempel på hur du kan plocka ut nyckelbegrepp med utgångspunkt ur din frågeställning, samt olika tips på hur du kan hitta fler sökord och synonymer till dina nyckelbegrepp.

Svensk MeSH 
Översätter dina svenska sökord till MeSH-termer på engelska om det finns motsvarande begrepp som ämnesord i MeSH. Karolinska Instiutet.

Sökord för upplevelser, bemötande och känslor (KI)
Ett urval termer att använda vid sökning kring upplevelser och bemötande i databaserna PubMed, SveMed+ och CINAHL. Hittar du inte den term du söker, försök i Svensk MeSH eller CINAHL Headings.

Att söka strukturerat

Search with Subject Headings

How to search with Subject Headings and combine them with text words in CINAHL

Video (5:17) How to search with Subject Headings combined with text words in the CINAHL database.
Library and ICT, Faculty of Medicine, Lund University.

PubMed - sök med sökblock

Video (7:05 min). PubMed söka med sökblock. Södersjukhusets bibliotek. En introduktion till att söka upp sökord i MeSH och kombinera med fritextord under Advanced Search och göra en så kallad blocksökning. OBS att det är bra att testa olika synonymer för att se vilka som fungerar. 

Mer om sökning

Ska du göra en litteraturstudie? Läs mera här om att skriva litteraturöversikt

Bibliotekets guide - EBM

Medicinska fakultetens bibliotek

Bild HSC framsida

Bibliotekets guide - Söka, värdera referera

Bild - bibliotekets guide Söka värdera referera