Skip to Main Content
Lund University

Fysioterapi

Guide för studenter som läser Fysioterapi vid Lunds universitet.

Om guiden

Den här guiden riktar sig till studenter på Fysioterapiprogrammet vid Medicinska fakulteten, Lunds Universitet. Här finns övningar och resurser som stödjer dig i att söka litteratur och referera under utbildningen. Under respektive flik finns material som är relaterat till undervisningen i informationssökning och referenshantering som biblioteket håller i.

Medicinska fakultetens bibliotek

Annat praktiskt