Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Fysioterapi: Biblioteksresurser

Guide för studenter som läser Fysioterapi vid Lunds universitet.

Välkommen

Den här guiden riktar sig till studenter på Fysioterapiprogrammet vid Medicinska fakulteten, Lunds Universitet. Här finns övningar och resurser som stödjer dig i att söka litteratur och referera under utbildningen. Under respektive flik finns material som är relaterat till undervisningen i informationssökning och referenshantering som biblioteket håller i.

Annat praktiskt

Välkommen till biblioteket

I den här videon (7:29 min) får du reda på olika praktiska saker såsom hur du skaffar LU-kort, skapar lånekonto och skapar utskriftskonto.

Bibliotekets lärandestöd (söka, referera...)

Bibliotekets lärandestöd (artikelsökning, referenshantering, m.m)