Skip to Main Content
Lund University

Vetenskapsmetodik FYPA55

Power Point

Övningar Litteratursök

Här är övningarna som vi kommer göra under lektionen i Litteratursök i samband med uppropet första dagen på terminen.

Övning 1 - PEDro & Cochrane

  1. Sök fram en systematic review i Cochrane eller PEDro på valfritt ämne
  2. Kan du få fram den i fulltext?
  3. Finns det någon fördel med databasen du testade? Var det något som var knepigt/svårt?

Övning 2 - Sök i Svensk MeSH

  1. Gå in i Svensk MeSH och se om ni kan hitta bra begrepp som passar för ert uppsatsämne
  2. Skriv ner begreppen, ni ska använda dem senare

Övning 3 - Sök i PubMed

  1. Testa om ni kan hitta ämnesord (MeSH) och synonymer att söka i fritext och kombinera dem med OR
  2. Lägg ihop med andra sökordsblock med AND visa sökhistoriken under Advanced Search
  3. Skriv ner vilka sökord (ämnesord/fritextord) du använde och hur du kombinerade dem
  4. Se om du kan begränsa din sökning på År, Språk och ev. Studietyp

Övning 4 - Sök i CINAHL eller PsycINFO

1. Testa att göra samma sökning i CINAHL eller PsycINFO

2. Om du använt MeSH, se om du hittar motsvarande ämnesord i CINAHL Subject Headings eller PsycINFOs APA Thesaurus

3. Du kombinerar dina sökordsblock under "Search History".

4. Skriv ner hur du sökt

Spara sökningar