Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Vetenskapsmetodik FYPA55: Övningar Litteratursök

Övningar Litteratursök

Övningar Litteratursök

Här är övningarna som vi kommer göra under lektionen i Litteratursök i samband med uppropet första dagen på terminen.

Övning 1 - PEDro & Cochrane

1. Sök  fram en systematic review i Cochrane eller PEDro på valfritt ämne

2. Kan du få fram den i fullltext?

3. Finns det någon fördel med databasen du testade? Var det något som var knepigt / svårt?

Mer om sökning

Ska du göra en litteraturstudie? Läs mera här om att skriva litteraturöversikt

Övning 2 - Sök i Svensk MeSH

1. Gå in i Svensk MeSH och se om ni kan hitta bra begrepp som passar för ert uppsatsämne.

2. Skriv ner begreppen, ni ska använda dem senare

Vad skriver ni om? (Frivilligt)

Gå in i Padlet och skriv uppsatsidé/ämne (så långt ni hunnit fundera). 
Underteckna gärna med förnamn på er som skriver ihop (underlättar när vi går runt och hjälper er i breakout rooms)

Övning 3 - Sök i PubMed

1. Testa om du kan hitta ämnesord (t.ex. MeSH) och synonymer att söka i fritext och kombinera dem med OR 

2. Lägg ihop med andra sökordsblock med AND via sökshistoriken under Advanced Search  
3. Skriv ner vilka sökord (ämnesord/fritextord) du använde och hur du kombinerade dem
4. Se om du kan begränsa din sökningÅr, Språk och ev. Studietyp

Övning 4 - Sök i CINAHL

1. Testa att göra samma sökning i CINAHL.

2. Om du använt MeSH, se om du hittar motsvarande ämnesord i CINAHL Subject Headings

3. Du kombinerar dina sökordsblock under "Search History".

4. Skriv ner hur du sökt