Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Vetenskapsmetodik FYPA55: Referenshantering

Referenshantering

Material från tidigare undervisning

Vad innebär akademiskt skrivande?

Här kommer lite tips hur man skriver på ett vetenskapligt sätt. Hur sklljer sig det akademiskt skrivandet från andra typer av texter och andra sätt att skriva?

Vad är en vetenskaplig artikel?

Video (5:30) Kort guide om hur man kan veta om en artikel är vetenskaplig eller inte, vilka typer av vetenskapliga artiklar som finns, etc. (Från Bibliotek & IKT, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet)

Att skriva vetenskapligt