Skip to Main Content
Lund University

Vetenskapsmetodik FYPA55

Referenshantering

Akademiskt skrivande och skriva vetenskapligt

Här kommer lite tips hur man skriver på ett vetenskapligt sätt. Hur sklljer sig det akademiskt skrivandet från andra typer av texter och andra sätt att skriva?

Material från tidigare undervisning