Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Vetenskapsmetodik FYPA55: Home

Kursens mål


Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:
• översiktligt känna till vetenskapliga metoder, såväl kvantitativa som kvalitativa,
• utifrån vetenskapligt förhållningssätt kunna identifiera och redogöra för avgränsade och självständigt formulerade frågeställningar inom huvudområdet sjukgymnastik,
• kunna välja relevanta vetenskapliga metoder för kandidatuppsats.