Skip to main content
Lund University

Genusvetenskap: Home

En ämnesguide för studenter, forskare och lärare i genusvetenskap vid Lunds Universitet

Söksupporten

Skriver du uppsats, behöver du hjälp med din informationssökning eller med att hantera dina referenser? Kom till bibliotekets drop-in!

IDAHOT

Bibliografin skapades i samband med IDAHOT- dagen 2014

Läs mer på: http://dayagainsthomophobia.org/

  Hej och Välkommen!

Välkommen till ämnesguiden i genusvetenskap - en ingång till söktjänster och informationsresurser i ämnet. Här finns också tips och råd om sökning och hantering av information och litteratur.

Vissa resurser kan du bara använda om du är student eller anställd vid Lunds universitet. Använd ditt Studentkonto eller LU-konto för att logga in.

Ny student? Se en introduktion till Sambib

Lånekort är nu detsamma som LU-kortet. Har du inget? Hämta ut det här

"STiL-identitet" = Studentkonto

Nya böcker på biblioteket

Sök i LIBRIS

Klicka på Sök för att se böcker inom genusvetenskap som köpts in till Lunds universitets bibliotek under 2015 och 2014.

Ohj är en hylluppställning på svenska bibliotek för genusfrågor, Ohja har huvudfokus på kvinnofrågor och Ohjb på litteratur om mansfrågor.
 
Universitets- och högskolebiblioteken är på väg att gå över till ett nummerbaserat system för hylluppställning kallat Dewey. Här finns bl.a. hylluppställningarna 305.3 (Könsroller), 305.42 (Feminism), 306.7 (Sexuella relationer/läggning) samt 306.8 (Familjesociologi).
 
Välkommen in på Sambib för att botanisera bland hyllorna!