Skip to main content
Lund University

Genusvetenskap: Home

En ämnesguide för studenter, forskare och lärare i genusvetenskap vid Lunds Universitet

Biblioteksservice

  Hej och Välkommen!

Här hittar du söktjänster och resurser inom genusvetenskap.  Det finns också tips och råd om sökning och hantering av information och litteratur. Du kan använda guiden som en resurs för självstudier om hur du t.ex. kan söka systematiskt, välja sökstrategi, värdera publikationers vetenskaplighet, använda källkritiska aspekter och vad som är viktigt att tänka på när du skriver ett paper eller en uppsats.

En del resurser är licensierade och kan bara användas av studenter och anställda vid Lunds universitet. Använd ditt studentkonto eller LU-konto för att komma åt dessa. 

Har du tips på resurser till ämnesguiden så kontakta mig!

Hälsningar Linda

Introduktion till Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek

Lånekort är nu detsamma som LU-kortet. Har du inget? Hämta ut det här

Ny student? Läs mer om vad du behöver känna till

 

Subject Guide

Följ oss på Facebook