Skip to main content
Lund University

Genusvetenskap: Home

En ämnesguide för studenter, forskare och lärare i genusvetenskap vid Lunds Universitet

Söksupporten

Skriver du uppsats, behöver du hjälp med din informationssökning eller med att hantera dina referenser? Kom till biblioteket!

IDAHOT

Bibliografin skapades i samband med IDAHOT- dagen 2014

Läs mer på: http://dayagainsthomophobia.org/

  Hej och Välkommen!

Välkommen till ämnesguiden i genusvetenskap - en ingång till söktjänster och informationsresurser i ämnet. Här finns också tips och råd om sökning och hantering av information och litteratur.

En del resurser är licensierade och kan bara användas av studenter och anställda vid Lunds universitet. Använd ditt studentkonto eller LU-konto för att komma åt dessa. 

Har du tips på resurser som fattas i ämnesguiden eller andra kommentarer/frågor är du välkommen att höra av dig.

Introduktion till Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek

Lånekort är nu detsamma som LU-kortet. Har du inget? Hämta ut det här

Ny student? Läs mer om vad du behöver känna till